Pressto.

Nagłowek strony

Vol 12 (2015)

OSOBA I SAMOTNOŚĆ. MIĘDZY CODZIENNOŚCIĄ A MISTYKĄ.

Spis treści

Dział główny

Paradygmatyczne konceptualizacje samotności i wspólnotowości w dyskursie monoseologicznym PDF
Piotr Domeracki 33-55
Samotność racjonalisty PDF
Krzysztof Wieczorek 57-73
Samotność i doświadczenie mistyczne PDF
Magdalena Bizior-Dombrowska 75-88
Projektowanie egzystencji. Samotność. Właściwe bycie sobą? PDF
Jakub Łobocki 89-113
Samotność pacjenta i lekarza wobec decyzji o leczeniu inwazyjnym w chirurgii PDF
Maciej Rewakowicz 115-127
Hipostaza, ateista i Sługa Jahwe, czyli trzy koncepcje samotności w filozofii Emmanuela Levinasa. PDF
Marek Jędraszewski 129-145
O możliwości komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa PDF
Dawid Kolasa 147-157
Kategorie samotności i wspólnotowości w filozofii Miguela de Unamuno PDF
Krzysztof Polit 159-167
Samotność z perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga PDF
Stefan Konstańczak 169-183
Samotnik w Międzyludzkim, czyli o życiu i twórczości Emila Ciorana PDF
Natalia Rososińska-Kozub 185-198
Jednostka a wspólnota w filozofii Charles'a Taylora PDF
Maciej Kopyciński 199-208

Sprawozdania

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Człowiek - Biskup - Filozof PDF
Jan Grzeszczak 11-16
Naukowa droga Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego PDF
Krzysztof Stachewicz 17-22
Moje dydaktyczne i publikowane inspiracje PDF
Marek Jędraszewski 23-26
Wspomnienia i podziękowania PDF
Paweł Latusek 27-28
Wspomnienia i podziękowania PDF
Anna Grzegorczyk 29


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo