Samotność z perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga

Main Article Content

Stefan Konstańczak

Abstract

The starting point for the considerations are three versions of the text of Henryk Elzenberg, kept in manuscripts, and not published until now, devoted to “meditations” over the possibility of reaching immortality in earthly life. The author, on the basis of their analysis and other statements on immortality, presents Elzenberg’s attitude towards solitude, to which people who do not follow the main social stream and are able to retain autonomy of their views independently of outer conditions are all doomed. To indicate such kind of people Elzenberg has introduced the category of “spirit aristocracy”. This category is indispensable for existing of every society. And both scientists and artists are classified to it. They reach immortality, but it is conditioned, because during their lives nobody will get to know if it is worth to make a sacrifice of their own solitude. According to the author, Elzenberg’s life may be set as an example of such a solitary spirit aristocracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Konstańczak, S. (2015). Samotność z perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga. Filozofia Chrześcijańska, 12, 169-183. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.14
Section
Dział główny

References

 1. Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Znak, Kraków 1994.
 2. Elzenberg H., Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle, Ed. Henri Jouve, Paris 1909 (Wydanie polskie: Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a, tłum. P. Bobowska-Nasta- rzewska, Wyd. UMK, Toruń 2013).
 3. Elzenberg H., Pisma estetyczne, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 4. Elzenberg H., Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Znak, Kraków 1966. Elzenberg H., Z filozofii kultury, Znak, Kraków 1991.
 5. Hostyński L., Układacz tablic wartości, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 6. Materiały archiwalne Henryka Elzenberga, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w War- szawie, sygn. III-181, teczka 89 i 132.
 7. Parvi J., Leconte de Lisle, w: Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansal- skich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 130-131.
 8. Lange A., Rozmyślania, PIW, Warszawa 1979.
 9. Szymańska B., Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu, Wyd.
 10. UJ, Kraków 1988.
 11. Tyburski W., Elzenberg, WP, Warszawa 2006.
 12. Zanik tragizmu, wywiad z A. Bielik-Robson; przepr. T. Stawiszyński, „Polonistyka" 2003, nr 10, s. 580-586.
 13. Zegzuła-Nowak J., Człowiek w ujęciu perfekcjonistycznej myśli etycznej Henryka Elzen- berga, „Humanum" 2008, nr 2, s. 47-64.
 14. Zegzuła-Nowak J., Śmierć jako niebyt w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga, w: Navigare necesse est, red. D. Pater i R. Król, Wyd. Mega-Plast, Warszawa 2009, s. 789-797.