Jednostka a wspólnota w filozofii Charles'a Taylora
PDF (Język Polski)

Keywords

individual
community
liberalism
hermeneutic
dialogue
self-understanding

How to Cite

Kopyciński, M. (2015). Jednostka a wspólnota w filozofii Charles’a Taylora. Filozofia Chrześcijańska, 12, 199–208. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.16

Abstract

In my article I analyse relation of individual and community in Charles Taylor’s philosophy. This relation is presented on two problematic levels. On the first level he concentrates on political philosophy and the second one relates to subject and language. In his political philosophy Charles Taylor starts from liberal – communitarian debate which is a basis for his own position, so-called holistic individualism. It means that on the ontological level individual is unavoidable involved in bonds of community but on the level of preferences individualism is highly valued. On the second level Taylor tries to break extremes of structuralism and idealism. In this case he refers to hermeneutic philosophy and shows the subject as a dialogical one and as a co-author of rules which determine himself.
Translated by Agata Miętek
https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.16
PDF (Język Polski)

References

Bielik-Robson A., Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, IFiS PAN, Warszawa 1997.

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Univeristas, Kra- ków 2004.

Davies N.A., Deontologia współczesna, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, IFiS PAN, Warszawa 2004.

Kymlicka W., Braterstwo, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin i P. Pettit, tłum. C. Cieślak, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Prostak R., Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberali- zmu amerykańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Przyłębski A., Hermeneutyczny zwrot filozofii, UAM, Poznań 2005.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór komunitarystów z liberałami a 'sprawa pol- ska', Aletheia, Warszawa 2003.

Taylor Ch., Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, w: Komunitania- nie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, tłum. P. Rymarczyk, T. Szubka, Aletheia, Warsza- wa 2004, s. 37-38.

Taylor Ch., Etyka Autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków 1996.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Grusz- czyński, O. Latek i in., PWN, Warszawa 2001.