Samotność racjonalisty

Main Article Content

Krzysztof Wieczorek

Abstract

The author looks for constitutional elements of human self in order to discover the right relationship between a person and a community, between solitude and dialog. He analyzes different philosophical points of view which either prefer dialogical understanding of human self or the ones which stress human ability of suspension of the contact with the external reality in order to deepen self-understanding. All that leads the author to the analysis of different types of solitude and its value.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wieczorek, K. (2015). Samotność racjonalisty. Filozofia Chrześcijańska, 12, 57-73. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.07
Section
Dział główny

References

 1. Awdiejew A., Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycz- nym, w: Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red.
 2. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław 1994, s. 49-56. Buber M., Ich und Du, Leipzig 1923.
 3. Dębowski J., Bezpośredniość poznania. Spory - dyskusje - wyniki, Lublin 2000. Domeracki P., Tyburski W., Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń
 4. Drapieżna małpa. Rozmowa ze Stanisławem Lemem, w: J. Żakowski, Trwoga i nadzieja.
 5. Rozmowy o przyszłości, Warszawa 2003.
 6. Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994.
 7. Filozoficke reflexie problemu osamelosti, red. J. Slosiar, M. Palenear, Banska Bystrica 2014.
 8. Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Poznań 2001.
 9. Jarzębski J., Początki, w: S. Lem, Lata czterdzieste. Dyktanda. Dzieła zebrane, t. 34, Kra- ków 2005.
 10. Husserl E., Logische Untersuchungen (wyd. polskie: Badania logiczne, t. 2: Badania do- tyczące fenomenologii i teorii poznania, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2006, s. 27).
 11. Lem T., Awantury na tle powszechnego ciążenia, Kraków 2009.
 12. Lem S., Szpital Przemienienia, Warszawa 2008. Lem S., Fiasko, Kraków 1987.
 13. Lem S., Wysoki Zamek, Kraków 1975. Lem S., Eden, Kraków 1971.
 14. Lem S., Głos Pana, Warszawa 1968. Lem S., Solaris, Warszawa 1963.
 15. Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000. Levinas E., Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.
 16. Levinas E., Etyka i nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.
 17. Martini C.M., Odkryć życie duchowe, w: K. Mądel, S. Obirek, Sezon dialogu, Kraków 2002.
 18. Morawska A., Spotkania, Warszawa 1975.
 19. Mounier E., Co to jest personalizm, tłum. A. Turowiczowa, Warszawa 1960.
 20. Ortega y Gasset J., Człowiek i ludzie, w: tenże: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum.
 21. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, Warszawa 1982, s. 329-642.
 22. Osamelost' ako filozoficky problem, red. J. Slosiar, M. Palenear, Banska Bystrica 2014. Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 2002.
 23. Ricoeur, P., Soi-même comme un autre z 1990 r. (wyd. polskie: O sobie samym jako in- nym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 2003).
 24. Rostworowski P., Myśli, powiedzenia, anegdoty, wybór i oprac. M. Florkowska, Kraków 2007. Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.
 25. Sokołowska K., Samotność w sytuacjach egzystencjalnych. Doświadczenie Thomasa Mer- tona, „Poznańskie Studia Teologiczne" t. 18, 2005, s. 291-310.
 26. Szulakiewicz M., Między samotnością a dialogiem, Rzeszów 1992.
 27. Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski, Kraków 2000. Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.
 28. Tokarczuk O., Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1999.