O możliwości komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa

Main Article Content

Dawid Kolasa

Abstract

The author tries to present different aspects of communication, which can be found in the philosophical work of Karl Jaspers. The beginning point is an immediate communication taking place in existence, and the goal is an existential communication, which enables existential elucidation. Jaspers believes that only in contact with other people one can be himself. Solitude is never a good answer to our problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kolasa, D. (2015). O możliwości komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa. Filozofia Chrześcijańska, 12, 147-157. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.12
Section
Dział główny

References

 1. Jaspers K., Autobiografia, tłum. S. Tyrowicz, Toruń 1993.
 2. Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, tłum. D. Kolasa i M. Żelazny, „Filo-Sofija", 1(9), Bydgoszcz 2009.
 3. Jaspers K., Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska i A. Wołkowicz, Warszawa 1990. Jaspers K., Nietzsche, tłum. D. Stroińska, Warszawa 1997.
 4. Jaspers K., O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2006. Jaspers K., Philosophie, Berlin-Gottingen-Heidelberg 1948.
 5. Jaspers K., Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, Warszawa 1991.
 6. Jaspers K., Wiara filozoficzna, tłum. J. Garewicz, D. Lachowska, M. Łukaszewicz i A. Buch- ner, Toruń 1995.
 7. Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 1998.
 8. Jaspers K., Heidegger M., Korespondencja 1920-1963, tłum. C. Wodziński i M. Łukasie- wicz, Toruń 2000.
 9. Kant I., Ugruntowanie metafizyki moralności, tłum. P. Zarychta, Kraków 2005.
 10. Karl Jaspers: Myślenie zaangażowane, red. C. Piecuch, Kraków 2011.
 11. Michalski K., Egzystencja ludzka jako właściwy „przedmiot" filozofii w myśleniu Karla Jaspersa, „Ruch Filozoficzny", t. 55, nr 4, 1998.
 12. Piecuch C., Samotność jednostki (Z myśli Karla Jaspersa), „Annales Academiae Paeda- gogicae Cracoviensis", Folia 30, Studia Philosophica II, 2005.
 13. Potępa M., Antropologia filozoficzna Karla Jaspersa, Humanitas I. Z zagadnień filozofii i kultury współczesnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 14. Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.