Projektowanie egzystencji. Samotność. Właściwe bycie sobą?

Main Article Content

Jakub Łobocki

Abstract

The author, following Heidegger’s analysis of Dasein way, starts with a description of common understanding of a project of existence. Then he passes on to its ontological understanding. Both common and Heidegger’s way of understanding treat these issues in a different way. Despite significant differences, both ways of understanding the existence project – as a suggested answer to “how to live” question claiming to be the right ones – result from the same paradigm of viewing a human-being, mostly as somebody apart, who is distinguishable by possessing a self-imposed task, which could be “discovered” and put into reality only by an entity alone – and be oneself. Such a human, as a unique in his existence, is his own biggest problem and a task (a project) for all life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Łobocki, J. (2015). Projektowanie egzystencji. Samotność. Właściwe bycie sobą?. Filozofia Chrześcijańska, 12, 89-113. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.09
Section
Dział główny

References

 1. Bauman Z., Sztuka życia, tłum. T. Kunz, Kraków 2009.
 2. Dennett D.C, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Stanosz, Warsza- wa 2008.
 3. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Poznań 2007. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
 4. Filek J., Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Kraków 2001. Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2003.
 5. Levinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, M. Ko- walska, Warszawa 2008.
 6. Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warsza- wa 2002.
 7. Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998. Nistbett R.E., Geografia myślenia, tłum. E. Wojtych, Sopot 2009.
 8. Nietzsche F., Ecce Homo. Jak się staje - kim się jest, tłum. L. Staff, Kraków 2004. Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2000.
 9. Pietrasiński Z., Rozwój z perspektywy podmiotu, w: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, red. M. Tyszkowa, Warszawa 1988, s. 80-118.
 10. Sipowicz K., Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005.
 11. Skarga B., Wstęp, w: E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum.
 12. M. Kowalska, Warszawa 2002.
 13. Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1998.
 14. Zimbardo Ph., Boyd J., Paradoks czasu, tłum. A. Cybulko, M. Zieliński, Warszawa 2009.