Samotnik w Międzyludzkim, czyli o życiu i twórczości Emila Ciorana

Main Article Content

Natalia Rososińska-Kozub

Abstract

This essay constitutes an attempt of showing the dialectics of the phenomenons of solitude and community on the example of Romanian writer and philosopher, Emil Cioran’s works and life. The aim of this paper is to present the combination of Cioran’s writings and his private life in comparison with the game in which solitude and community plays the main roles. The complete profile of Cioran greatly references to a philosophical subdiscipline, monoseology which treats on the phenomenon of solitude with its all complexity. The writings of Emil Cioran is a mutual interweaving of loner’s striving for any community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rososińska-Kozub, N. (2015). Samotnik w Międzyludzkim, czyli o życiu i twórczości Emila Ciorana. Filozofia Chrześcijańska, 12, 185-198. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.15
Section
Dział główny

References

 1. Cioran E., U źródeł pustki, w: tenże, Sylogizmy goryczy, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 161-180.
 2. Cioran E., Cyrk samotności, w: tenże, Sylogizmy goryczy, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 85-110.
 3. Cioran E., Samotność indywidualna i samotność kosmiczna, w: tenże, Na szczytach roz- paczy, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 103-105.
 4. Cioran E., Zarys rozkładu, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 2006.
 5. Cioran E., Zmierzch myśli, tłum. A. Dwulit, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004. Cioran E., Zeszyty 1957-1972, tłum. I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004. Cioran E., Święci i łzy, tłum. I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.
 6. Cioran E., Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Fernando Savater, tłum. I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 13-24.
 7. Cioran E., Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Leo Gillet, tłum. I. Kania, Wy- dawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 51-82.
 8. Cioran E., Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Jean-Fran;ois Duval, tłum.
 9. I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 33-49.
 10. Cioran E., O niedogodności narodzin, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Oficyna Literacka, Kraków 1996.
 11. Cioran E., Aforyzmy, tłum. J. Ugniewska, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1993. Cioran E., Arogancja modlitwy, w: tenże, Zarys rozkładu, tłum. M. Kowalska, Wydaw-
 12. nictwo KR, Warszawa 2006, s. 126-128.
 13. Cioran E., Być lirycznym, w: tenże, Na szczytach rozpaczy, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 5-10.
 14. Hołyst B., Suicydogenne aspekty samotności, w: Zrozumieć samotność: studium interdy- scyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 277-291.
 15. Mattheus B., Cioran. Portret radykalnego sceptyka, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2008.