Pressto.

Page Header

Vol 17 (2015)

Table of Contents

Front matter PDF
  1-3

Linguistics

Sammansättningar i Språkrådets nyordslistor: produktivitet och förståelighet PDF
Natalia Kołaczek 4-18
Mellan domesticering och exotisering. Kulturreferenser i äldre och nyare översättningar av Maj Sjöwalls och Per Wahlöös kriminalromaner till polska PDF
Grażyna Pietrzak-Porwisz 19-34
Nomina instrumenti blandt komposita i dansk og deres polske ækvivalenter PDF
Andrzej Szubert 35-47

History

En ensom norsk grav i Poznań PDF
Tadeusz Wojciech Lange 48-55

Reviews

Michael SCHÄFER & Werner SCHÄFKE: Sprachwissenschaft für Skandinavisten. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 141 S. PDF
Anja Hasse 56-62
Eckhard BODENSTEIN: Falske venner & Co. Wörterbuch der dänisch-deutschen Missverständnisse, 2014, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 128 S. PDF
Józef Jarosz 63-66


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo