Kontakt
Instytut Filologii Polskiej UAM, Pracownia Dialektologiczna, ul. A.Fredry 10, 61-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Błażej Osowski
Wydział Filologi Polskiej i KlasycznejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 61-829-4662

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 618293866