Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologi Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz redakcji

Dr hab. Błażej Osowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologi Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktor tematyczny

Dr hab. Justyna Kobus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologi Polskiej i Klasycznej, Polska

Dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologi Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologi Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. dr hab. Bogdan Walczak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska

Redaktor językowy (język rosyjski)

К.ф.н. Irina Bakłanowa, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Federacja Rosyjska

Redaktor językowy (język czeski)

PhDr. Libuše Čižmárová, Czechia

Redaktor językowy (język ukraiński)

K.ф.н. Марина Ткачук, Інститут української мови НАН України, Ukraina

Redaktor językowy (język bułgarski)

Prof. dfn. Vasilka Radeva, Sofijski Uniwersytet św. Klimenta Ochrydzkiego, Bułgaria

Rada naukowa

Prof. dr Лучия Антонова-Василева, Секция за българска диалектология и лингвистична география, Институтът за български език, Bułgaria

Izr. prof. dr. Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Słowenia

PhDr. Milena Šipková, Ústav pro jazyk český AV ČR (dialektologické oddělení), Czechia

Проф., д.ф.н. Елена А. Нефедова, Филологический факультет Московского государственного университета, Federacja Rosyjska

Доктор філологічних наук, проф. Ganna Martynowa, Черкаський національний університет iмені Богдана Хмельницького, Ukraina

Д.ф.н. Сергeй А. Мызников, члеи-корреспондент РАН, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Federacja Rosyjska

Prof. dr hab. Józef Kąś, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Polska

Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Polska

Проф. Павло Ю. Гриценко, Інститут української мови, НАН України, Ukraina

Prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Polska