„Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. „Gwary Dziś” to rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej. Aspekt slawistyczny publikowanych prac silnie zaznacza się od początku istnienia serii i przejawia się w gronie autorskim pochodzącym ze wszystkich państw słowiańskich (i nie tylko). Dzięki czemu czasopismo stało się platformą wymiany wyników badań naukowców zajmujących się tematyką gwar z obszaru całej Słowiańszczyzny.  Czasopismo publikuje prace szczegółowe, teoretyczne i materiałowe, zarówno prowadzone w duchu teorii tradycyjnych, jak i nowych. Zakres tematyczny obejmuje dialektologię współczesną i historyczną oraz jej pogranicza.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
 
ISSN: 1898-9276
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License

Finansowanie czasopisma

2020-01-08

MNSzW-male.jpg

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Gwary Dziś" za lata 2018-2019 jest realizowane przez PTPN w ramach umowy 715/P-DUN/2019 oraz 200/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 14 (2021)

Opublikowane: 2021-12-10

Od Redakcji

Jerzy Sierociuk

9

Wyświetl wszystkie numery