Gwary Dziś

Aktualny numer

Tom 16 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 20

„Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. „Gwary Dziś” to rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej. Aspekt slawistyczny publikowanych prac silnie zaznacza się od początku istnienia serii i przejawia się w gronie autorskim pochodzącym ze wszystkich państw słowiańskich (i nie tylko). Dzięki czemu czasopismo stało się platformą wymiany wyników badań naukowców zajmujących się tematyką gwar z obszaru całej Słowiańszczyzny.  Czasopismo publikuje prace szczegółowe, teoretyczne i materiałowe, zarówno prowadzone w duchu teorii tradycyjnych, jak i nowych. Zakres tematyczny obejmuje dialektologię współczesną i historyczną oraz jej pogranicza.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; Google Scholar
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): 70 DOI: 10.14746/gd ISSN: 1898-9276 e-ISSN: 2544-6983

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Creative Commons License Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Gwary Dziś" za lata 2018-2019


Więcej…

2020 stycznia 8

Artykuły i rozprawy

Jerzy Sierociuk
9
Od Redakcji
PDF
Justyna Garczyńska
11-28
Zastosowanie statystyki Pillaia w badaniach nad samogłoskami
PDF
Сања П. Огњановић
29-39
Проклитизација глаголских енклитика у дијалектима српског језика
PDF
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
41-51
Rekcja a polisemia czasowników w gwarach polskich
PDF
Віра Романівна Дячук
53-64
Смислові елементи концепту мати в похідних від іменників мати й неня в українських середньонаддніпрянських і гуцульських говірках
PDF
Тетяна Ястремська
65-81
Лексико-семантичне моделювання: переваги та перспективи
PDF
Halina Karaś
83-97
Słowniki gwarowe z obszaru tzw. osadnictwa głuchoniemieckiego jako źródło do badań germanizmów leksykalnych
pdf
Renata Kucharzyk
99-111
Regionalne różnice leksykalne w potocznej świadomości językowej
PDF
Milena Šipková, Martina Ireinová
113-120
Obraz husy v české lidové frazeologii
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
121-130
Leksem siła ‘dużo, wiele’ w gwarach polskich i polszczyźnie południowokresowej
PDF
Anna Paluszak-Bronka
131-144
Nazwy metod, narzędzi i urządzeń do połowu ryb w gwarach kujawskich
PDF
Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek
145-157
Nazwy gościn w gwarze i kulturze Śląska (na tle porównawczym)
PDF
Justyna Kobus
159-171
Nazwy motyli w mowie mieszkańców wielkopolskich wsi
PDF
Людмила Рябець
173-174
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
PDF
Wyświetl wszystkie wydania