Finansowanie czasopisma

Logotyp_MNiSW.jpg

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Gwary Dziś" za lata 2018-2019 jest realizowane przez PTPN w ramach umowy 715/P-DUN/2019 oraz 200/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.