Kontakt

Instytut Muzykologii, UAM
adres: Collegium Historicum
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, I piętro
61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Piotr Podlipniak

Wsparcie techniczne

Pressto