Kontakt

Instytut Muzykologii, UAMadres: Collegium Historicumul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, I piętro61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Piotr Podlipniak
prof. UAM dr hab.

Wsparcie techniczne

Pressto