Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był wcześniej opublikowany  oraz nie został złożony do druku w innym czasopiśmie
  • Plik został zapisany w formacie doc, lub docx, lub PDF
  • Tekst sporządzony został zgodnie z wymogami krótkiego stylu cytowania The Chicago Manual of Style

Zezwolenia: Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia od właścicieli praw autorskich do odtwarzania wszelkich ilustracji, tabel, liczb, i długich cytatów, wcześniej publikowanych gdzie indziej. 

Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać w tekście krótki styl cytowania wraz z pełną listą bibliograficzną źródeł cytowanych na końcu artykułu, zgodnie z wytycznymi podanymi w The Chicago Manual of Style