Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Piotr Podlipniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Hanna Winiszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Muzykologii

Sekretarze redakcji

Hanna Winiszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Muzykologii

Redaktor językowy

Zofia Weaver

John Comber

Redakcja

Mario Baroni, Bologna

Eero Tarasti, Helsinki

Reinhardt Strohm, London

Jan Stęszewski, Warsaw – Poznań

Michael L. Klein, Philadelphia

Danuta Jasińska, Poznań

Helen Geyer, Weimar

Amalia Collisani, Palermo

Michał Bristiger, Warsaw

Karol Berger, Stanford

Ryszard J. Wieczorek, Poznań