Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Piotr Podlipniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Sekretarze redakcji
dr Hanna Kicińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Muzykologii

Redaktor językowy
Zofia Weaver
John Comber

Rada naukowa
Mario Baroni, Bologna
Eero Tarasti, Helsinki
Reinhardt Strohm, London
Michael L. Klein, Philadelphia
Danuta Jasińska, Poznań
Helen Geyer, Weimar
Amalia Collisani, Palermo
Karol Berger, Stanford
Ryszard J. Wieczorek, Poznań