Finansowanie czasopisma

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Interdisciplinary Studies in Musicology" za lata 2019-2020 jest realizowane przez PTPN w ramach umowy 715/P-DUN/2019 oraz 199/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Interdisciplinary Studies in Musicology za lata 2007-2015, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.