Editorial Team

Editor-in-Chief:

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska, amelka@amu.edu.pl

Editorial Assistants:

dr Emilia Grzesiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska, es56134@amu.edu.pl

dr Marcin Gierczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pedagogiki, Polska, marcin.gierczyk@us.edu.pl

mgr Magdalena Biela-Cywka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska, m.biela@amu.edu.pl