Folktales about The Tatras in children’s literature

Main Article Content

Jana Dzuriaková

Abstract

In my contribution I will discuss the folktales about the Tatras and their reference in children’s literature. I will focus mainly on the stories that appear in the textbook of Slovak literature for the 5th year of elementary schools. Specifically, the tale of Tatranská Kikimora, but also others are discussed. Through this and other individual stories, pupils can learn and get to know more about the environment in which they live.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dzuriaková, J. (2019). Folktales about The Tatras in children’s literature. Journal of Gender and Power, 12(2), 41-55. https://doi.org/10.14746/jgp.2019.12.003
Section
ARTICLES

References

 1. ČERMÁK, M. (2018) Tatranské mýty a pověsti. [Online] Available from: http://www.tatry.cz/cs/tatranske-myty-a-povesti. [Accessed: 16th May 2018].
 2. ČUPKA, M. (2018) Povesti nabádajú zastaviť sa a zistiť, kde žijeme. [Online] Available from: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/466779-povesti-nabadajuzastavit-sa-a-zistit-kde-zijeme/. [Accessed: 4th June 2018].
 3. DZURIAKOVÁ, J. (2014) Tatry v poézii (19. storočie). Žilina: EDIS—publisher of University of Žilina.
 4. FELDEK, Ľ. (1991) Bol som vlastne viac ako ostrovan… In: Ďurinová-Pavuľáková, N. (ed.) Pohovorme si nielen o detskej literatúre (p. 35). Bratislava: Mladé letá, 1991.
 5. GLOCKO, P. (1991) Nechcempísať do snehu. In: Ďurinová-Pavuľáková, N. (ed.) Pohovorme si nielen o detskej literature (p. 54). Bratislava: Mladé letá.
 6. HLEBOVÁ, B. (2006) Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením (Príručka pre asistenta učiteľa). Prešov: Pedagogical faculty of University in Prešov.
 7. JUSTOVÁ, H. (2018) Alfréd Grosz a jeho Povesti spod Tatier. [Online] Available from: http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kniha-alfred-grosz-povesti-spod-tatier/7197-clanok.html. [Accessed: 31st May 2018].
 8. KILIÁNOVÁ, G. (2016) Etnologička: Pôvodné verzie rozprávok neboli vhodné pre deti, niektoré sú naozaj kruté. [Online] Available from: http://www.zivot.sk/clanok/33102/etnologicka-povodne-verzie-rozpravok-neboli-vhodne-pre-deti-niektoresu-naozaj-krute. [Accessed: 31st May 2018].
 9. KOŁBUSZEWSKI, J. (1999) Symbolika Tatier v slovenskej romantickej poézii. In: Priestory a krajiny. (p. 13). [Online] Available from: www.euroregion-tatry.pl›arch_2003 › files › symbolika_tatier-sk . [Accessed: 31st May 2018].
 10. LIBA, P. (1991) Literatúra a folklór. Nitra: Pedagogická fakulta.
 11. MARČOK, V. (1978) O ľudovej próze. Bratislava: Mladé letá.
 12. MAREC, A. (1993) Zakliaty hrad v Tatrách. Martin: Matica slovenská.
 13. MAREC, A. (2002) Tatranské povesti. Martin: Matica slovenská.
 14. MELICHERČÍK, A. (1955) Jánošíkovská tradícia. Martin: Matica slovenská.
 15. MIŠIANIK, J. a kol. (1985) Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied.
 16. Mýty, legendy, báje a pověsti (2018) [Online] Available from: https://vysoke-tatry.online-pruvodce.cz/blog/myty-legendy-baje-povesti. [Accessed: 31st May 2018].
 17. PIUS, M. (2012) Od Mýtov k rozprávkam (Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky). Bratislava: Goralinga.
 18. STANISLAVOVÁ, Z. (2018) Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch. [Online] Available from: nechodimnaprednasky.sk/stiahnut/…/slovenska_literatura_pre_deti_a_mladez.doc. [Accessed: 31st May 2018].
 19. Tatranské mýty a legendy. (2018) [Online] Available from: http://www.aketatrychceme.sk/tatranske-myty-a-legendy/. [Accessed: 31st May 2018].
 20. VITÉZOVÁ, E. (1997) Poverová rozprávka—poverová povesť ako čítanie detí. Bibiana. V (2/97) (p. 65–69). Bratislava: BIBIÁNA, Internation House For Children Literature. [Accessed: 31st May 2018]. [Online] Available from: http://cloud1.edupage.org/cloud/Zanre_detskej_literatury.pdf?z%3AqTrLgc469gGXmTiHQCMkQJZmCO%2BKNjGWdg9qGebmGxs8wRwv18MWxSSrtuiG%2FNWH. [Accessed: 31st May 2018].
 21. VITÉZOVÁ, E. (2016) Dieťa a kniha. Trnava: Pedagogical faculty of University in Trnava.
 22. Žánre detskej literatury 2016, ISBN 978-80-8082-961-2.