Kwestia uchodźców/migrantów i bezpieczeństwa granic państwowych w exposé ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2014–2016
PDF (English)

Słowa kluczowe

exposé
uchodźcy
minister spraw zagranicznych Polski
bezpieczeństwo
polska polityka zagraniczna

Jak cytować

Pochyły, P. (2017). Kwestia uchodźców/migrantów i bezpieczeństwa granic państwowych w exposé ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2014–2016. Przegląd Politologiczny, (3), 89–102. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.7

Abstrakt

Od 2014 roku mieliśmy do czynienia w Europie z “gwałtownym przyspieszeniem”. Rosja zajęła Krym, wybuchł konflikt na Ukrainie. W roku następnym wystąpił kryzys uchodźczy. Cel artykuł to przedstawienie stosunku ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2014–2016 do uchodźców/migrantów i bezpieczeństwa granic państwowych w dorocznych exposé. Ministrowie spraw zagranicznych Polski realizowali w analizowanym okresie generalnie adaptacyjny charakter polityki w odniesieniu do kwestii uchodźców i migrantów, a strategiczny wobec zabezpieczenia granic (wzrost znaczenia NATO, współpraca regionalna).

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.7
PDF (English)

Bibliografia

Ambasador Ukrainy: Milion Ukraińców w Polsce to migranci ekonomiczni, http://wpolityce.pl/polityka/278866-ambasador-ukrainy-milion-ukraincow-w-polsce-to-migranci-ekonomiczni, 29.12.2016.

Ambasador Ukrainy: W Polsce znacząco wzrosła liczba Ukraińców, https://wirtualnapolonia.com/2016/05/25/ambasador-ukrainy-w-polsce-znaczaco-wzrosla-liczba-ukraincow/, 29.12.2016.

Barack Obama w Warszawie: Polska nigdy nie zostanie pozostawiona sama sobie, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/barack-obama-w-warszawie-polska-nigdy-nie-zostanie-pozostawionasama-sobie/9wfjd, 28.12.2016.

Dziubek M., Polityka zagraniczna Lecha Kaczyńskiego była jednak właściwa?, http://www.realpolitik.pl/polityka-zagraniczna-lecha-kaczynskiego-byla-jednak-wlasciwa/, 28.12.2016.

Huntington S. (2009), Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa.

Kaczyński ws. prezydenta Przemyśla: należy się zastanowić, w którą stronę skręca Ukraina, http://rzeszow.onet.pl/jaroslaw-kaczynski-o-sprawie-prezydenta-przemysla/mcks4v7, 29.01.2017.

Kryzys niszczy rządy. Skutki globalnej zapaści finansowej w Europie Wschodniej oraz liberalne recepty na wyjście z kryzysu, http://liberte.pl/kryzys-niszczy-rzady-skutki-globalnej-zapasci-finansowej-w-europie-wschodniej-oraz-liberalne-recepty-na-wyjscie-z-kryzysu/, 28.01.2017.

Mearsheimer J. J., (2014), Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal Delusions That Provoked Putin, “Foreign Affairs”, September/October.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 10) 28 stycznia 2016 r.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (Nr 174) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (Nr 130) z dnia 7 maja 2014 r.

Pochyły P. (2016), Problematyka bliskowschodnia w “Informacjach” ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku – porównawcza analiza exposé ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2001–2014, in: Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, eds. M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski, Łódź.

Pochyły P. (2016), Refugees from the Middle East and the security of Poland and its place in the European Union – on the “mini” address by Minister Witold Waszczykowski of 29 January 2016, in: Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku, eds. A. Wojtaszyk, J. Jartyś, A. Krawcewicz, Szczecin.

Polskie placówki dyplomatyczne w Afryce, http://www.goafrica.gov.pl/polskie_placowki_dyplomatyczne#, 30.12.2016.

Polityka Lecha Kaczyńskiego zawierała najlepsze europejskie wartości, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,90,w-polityce-lecha-kaczynskiego-zawieraly-sie-najlepsze-europejskie-wartosci.html, 28.12.2016.

R. Sikorski: Ukraina powinna pogodzić się z utratą Krymu i Donbasu, http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/r-sikorski-ukraina-powinna-pogodzic-sie-z-utrata-krymu-i-donbasu, 10.12.2016.

Rotfeld A. D. (2006), Polska w niepewnym świecie, Warszawa.

Schetyna G. (2014), Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014–2015, 6 listopada 2014.

Schetyna G. (2015), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku, 23 kwietnia 2015.

Sikorski R. (2011), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku, 16 marca 2011 r.

Sikorski R. (2012), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku, 29 marca 2012.

Sikorski R. (2014), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2014 roku, 8 maja 2014.

Sikorski R. Polska i przyszłość Unii Europejskiej, https://www.msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d-4fa5-8680-a67a4b2b38af:JCR, 30.12.2016.

Szczerski po expose Schetyny: “Prowadzi pan politykę symboliczną. Powiedział pan co odnotowujemy, ale nie powiedział pan czego chcemy!, http://wpolityce.pl/polityka/241956-szczerski-poexpose-schetyny-prowadzi-pan-polityke-symboliczna-powiedzial-pan-co-odnotowujemy-alenie-powiedzial-pan-czego-chcemy, 4.02.2017.

Światłowski B., Podmiotowość polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego, http://www.teologiapolityczna.pl/bartosz-wiat-owski-podmiotowo-c-polityki-zagranicznej-lecha-kaczy-skiego/, 28.12.2016.

Waszczykowski W. (2016), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r., 29 stycznia 2016 r.

Waszczykowski W., What Union does Poland want?, http://www.msz.gov.pl/en/news/what_union_does_poland_want____minister_witold_waszczykowski_in_an_article_for_foreign_press, 4.01.2017.

Wroński P., PAP (2016), Spotkanie dyplomatów w Warszawie. Grupa Wyszehradzka wspiera Bałkany w integracji z UE, http://wyborcza.pl/7,75398,21049006,spotkanie-dyplomatow-w-warszawiegrupa-wyszehradzka-wspiera.html, 30.12.2016.