Modele instytucjonalnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

konsument
instytucje ochrony konsumentów
ochrona konsumentów
organizacje konsumenckie
Unia Europejska

Jak cytować

Malczyńska-Biały, M. (2017). Modele instytucjonalnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (3), 191–198. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.14

Abstrakt

Artykuł oparty na analizie, aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz informacji znajdujących się na oficjalnych stronach internetowych instytucji ochrony, ma na celu przedstawienie ukształtowanych w Unii Europejskiej modeli instytucjonalnej ochrony konsumentów. W publikacji omówione zostały wybrane aspekty instytucjonalno-prawnej ochrony konsumentów na szczeblu ponadnarodowym – unijnym. W dalszej części artykułu wskazano na instytucje unijne, bezpośrednio związane z tworzeniem standardów prawnej ochrony konsumentów. Nazwane zostały ponadto instytucjonalne modele ochrony konsumentów w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji i zawiera rozważania na temat istoty oraz znaczenia instytucjonalnej ochrony konsumentów we Wspólnocie.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.3.14
PDF (English)

Bibliografia

About ds, 2016, http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm, 11.08.2016.

About employment, social, health and consumer affairs policy, 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/epsco/, 2.11.2016.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/326/1, O.J EU 26.10.2012.

Dgs, health food-safety, about_us, http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/who_we_are_pl.htm, 11.08.2016.

Hodges C., Benöhr I., Creutzfeldt-Banda N. (2012), Germany, in: Consumer ADR in Europe, eds. C. Hodges, I. Benöhr, N. Creutzfeldt-Banda, Oxford, pp. 73–74.

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/who_we_are_pl.htm, 11.08.2016.

Jurczyk Z., Majewska-Jurczyk B. (2015), Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, Prace naukowe Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 380, pp. 453–464.

Maier L. (1993), Institutional Consumer Representation In the European Community, “Journal of Consumer Policy”, no. 3–4, pp. 362–365.

Mapping UK consumer redress. A summary guide to dispute resolution systems (2010), http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/general_policy/OFT1267.pdf, 29.10.2016.

Micklitz H. W., Weatherill S. (1993), Consumer policy in the European Community: Before and after Maastricht, “Journal of Consumer Policy”, no. 3–4, pp. 285–321.

Presentation of the DGCCRF (2009), http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/anglais.htm, 13.01.2009.

Nugent N. (2012), Unia Europejska, tłum. A. Gąsior-Niemiec, J. Gilewicz, W. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków.

Rules of Procedure of the Commission C(2000) 3614, OJ L 308, 8.12.2000, p. 26.

Rules of Procedure of the European Parliament, 8th parliamentary term – July 2016.

Sefton-Green R. (2011), Choice, Certainty and Diversity: Why More is Less, “European Review of Contract Law”, no. 7, pp. 134–150.

System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej (1999), Federacja Konsumentów, Warszawa.

The System of consumer protection in the European Union, 2000.

Treaty of Nice amending the treaty on European Union Communitied and Certain Related Acts, C 80/01, O.J. EC 10.3.2001.

Urwin D. W. (1999), Consumer Committee w: The European Union Encyclopedia and Directory, ed. L. M. Stevenson, London.

Żabczyński A. (1996), Model prawnej ochrony konsumentów, w: Model prawnej ochrony konsumenta, ed. G. Rokicka, Warszawa, pp. 22–28.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.