Unijny system relokacji w sprawozdaniach Komisji Europejskiej. Ocena i perspektywy
PDF

Słowa kluczowe

relokacja
Unia Europejska
sprawozdania Komisji Europejskiej

Jak cytować

Potyrała, A. (2018). Unijny system relokacji w sprawozdaniach Komisji Europejskiej. Ocena i perspektywy. Przegląd Politologiczny, (2), 71–90. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.5

Abstrakt

26 września 2017 r. formalnie zakończył się okres obowiązywania decyzji o relokacji osób będących w oczywistej potrzebie ochrony międzynarodowej. Z przewidzianych 160 tysięcy, relokacji poddano do tego czasu nieco ponad 29 tysięcy osób. Przy zastosowaniu metody analizy prawnej oraz analizy decyzyjnej, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) co było przyczyną odmowy dokonania relokacji przez niektóre państwa członkowskie?; (2) jakie działania podejmowała Komisja Europejska chcąc nakłonić państwa do wypełnienia zobowiązań prawnych?; (3) jakie konsekwencje pociąga za sobą odmowa dokonania relokacji osób, będących w potrzebie ochrony międzynarodowej?. W artykule analizie poddano cykliczne sprawozdania Komisji Europejskiej z funkcjonowania nadzwyczajnego, czasowego mechanizmu relokacji. W toku poprowadzonych rozważań wskazano przyczyny niewywiązywania się przez państwa członkowskie z prawnych zobowiązań oraz przyczyny braku woli dokonania rzeczywistej reformy polityki azylowej i imigracyjnej. Udowodniono, że wyrażone w traktatach zobowiązanie do wspólnych, solidarnych działań w obliczu kryzysów ustąpiło miejsca partykularnym dążeniom do wzmocnienia ochrony terytoriów państwowych.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.5
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (2017), Solidarność europejska a relokacja osób wymagających ochrony międzynarodowej, „Przegląd Zachodni”, nr 2, s. 47–54.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Commission contribution to the EU Leaders’ thematic debate on a way forward on the external and internal dimension of migration policy (2017), COM (2017) 820 final, 7.12.2017, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Eighth report on relocation and resettlement (2016a), COM (2016) 791 final, 8.12.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fifth report on relocation and resettlement (2016b), COM (2016) 480 final, 13.07.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. First report on relocation and resettlement (2016c), COM (2016) 165 final, 16.03.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fourth report on relocation and resettlement (2016d), COM (2016) 416 final, 15.06.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Seventh report on relocation and resettlement (2016e), COM (2016) 720 final, 9.11.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Sixth report on relocation and resettlement (2016f), COM (2016) 636 final, 28.09.2016, Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Third report on relocation and resettlement (2016g), COM (2016) 360 final, 18.05.2016, Brussels.

Czech government insists migration controls should precede relocation demands (2017), Euractiv, 24.07.2017, https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/czechs-insist-migration-controls-should-precede-relocation-demands/, 20.01.2018.

Czech Republic, Hungary, Poland face EU sanctions on migrants (2017), EU Observer, 13.06.2017, https://euobserver.com/migration/138216, 20.01.2018.

European Agenda on Migration: Good progress in managing migration flows need to be sustained (2017), European Commission Press Release, Brussels, 6.09.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3081_en.htm, 27.11.2017.

Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Countries (2016a), 16.09.2016, Bratislava, http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements, 15.03.2017.

Joint Statement of V4 Interior Ministers on the Establishment of the Migration Crisis Response Mechanism (2016b), Warsaw, 21.11.2016, http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements, 15.03.2017.

Juncker przeciw konsekwencjom pieniężnym dla nieprzyjmujących uchodźców (2017), Interia fakty, 7.02.2018, http://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-junckerprzeciw-konsekwencjom-pienieznym-dlanieprzyjmujacyc,nId,2505200?hkt=facts-1#iwa_source=bloczek_poczta, 20.01.2018.

Judgment of the Court (Grand Chamber). Joint Cases C-643/15 and C-647/15 (2017), 6.09.2017, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1014408, 20.01.2018.

Komunikat MSW w sprawie przekazania do Komisji Europejskiej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w związku z niewypełnieniem zobowiązań wynikających z decyzji relokacyjnych (2017a), MSZ,

08.2017, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_przekazania_do_komisji_europejskiej_odpowiedzi_na_uzasadniona_opinie_w_zwiazku_z_niewypelnieniem_zobowiazan_wynikajacych_z_decyzji_relokacyjnych_, 23.09.2017.

Komunikat MSZ ws. wniesienia skarg przed Trybunał Sprawiedliwości UE (2017b), MSZ, 7.12.2017, http://msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/c/MOBILE/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_ws_wniesienia_skarg_przed_trybunal_sprawiedliwosci_ue_przeciwko_polsce__czechom_i_wegrom_w_zwiazku_z_niewykonaniem_przez_te_kraje_decyzji_relokacyjnych_z_wrzesnia_2015_r_, 20.01.2018.

K. Szymański: Nie widzimy możliwości kompromisu w sprawie uchodźców. Jesteśmy gotowi spotkać się z KE w sądzie (2017), RadioZet.pl, 19.05.2017, http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Gosc-Radia-ZET-Konrad-Szymanski-uKonrada-Piaseckiego-19-05-2017r, 19.05.2017.

Nolan D. (2015), Refugee crisis: EU divided as Hungary attacks migrant quota as ‘unrealisable and nonsense’, „The Telegraph”, 23.09.2015.

Political roadmap for a sustainable migration policy (2017), European Commission News, Brussels, 7.12.2017, https://ec.europa.eu/commission/news/political-roadmap-sustainable-migrationpolicy-2017-dec-07_en, 11.12.2017.

Potyrała A. (2016), Kryzys uchodźczy a przyszłość unijnego systemu azylowego, w: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Szymańska, Warszawa.

Potyrała A. (2015), W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, ss. 33–52.

Refugee relocation referral adds to Hungary’s legal woes (2017), „Budapest Business Journal”, 7.12.2017, https://bbj.hu/politics/refugee-relocation-referral-adds-to-hungarys-legal-woes_142669, 20.01.2018.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Eleventh report on relocation and resettlement (2017a), COM (2017) 212 final, 12.04.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fifteenth report on relocation and resettlement (2017b), COM (2017) 465 final, 6.09.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fourteenth report on relocation and resettlement (2017c), COM (2017) 405 final, 26.07.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Ninth report on relocation and resettlement (2017d), COM (2017) 74 final, 8.02.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Second report on relocation and resettlement (2016), COM (2016) 222 final, 12.04.2016, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Tenth report on relocation and resettlement (2017e), COM (2017) 202 final, 2.03.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Thirteenth report on relocation and resettlement (2017f), COM (2017) 330 final, 13.06.2017, Brussels.

Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Twelfth report on relocation and resettlement (2017g), COM (2017) 260 final, 16.05.2017, Brussels.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016. Projekt z 12 stycznia 2016 r. (2016), https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/23860,Projektrozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-relokacjicudzoziemcow-w-roku-20.html, 23.03.2016.

Słowacja: szanujemy decyzję Trybunału. Węgry: jest oburzająca (2017), TVN24, 6.09.2017, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/premier-slowacji-szanujemy-decyzje-trybunalu-wsprawie-relokacji,770470.html, 7.09.2017.

State of the Union – Commission presents next steps towards a stronger, more effective and fairer EU migration and asylum policy (2017), European Commission Press Release, Brussels, 27.09.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-173406_en.htm, 27.11.2017.

Szydło po decyzji o relokacji: spodziewaliśmy się, ale to nie zmienia stanowiska rządu (2017), TVN24, 6.09.2017, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/premier-szydlo-o-relokacji-uchodzcow-i-decyzji-tsue,770502.html, 7.09.2017.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lizbona 2007. Wersja skonsolidowana (2012), Dz. U. UE C 326, 26.10.2012.

UNHCR calls for the EU relocation scheme to continue (2017), 26.09.2017, http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59ca64354/unhcr-calls-eu-relocation-scheme-continue.html, 13.11.2017.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.