Kultura bezpieczeństwa w kontekście znaczenia informacji jako elementu społeczno-kulturowego

Main Article Content

Marek Górka

Abstrakt

W niniejszym artykule przeprowadzona zostaje analiza najważniejszych wyzwań związanych z kulturą bezpieczeństwa, przed którymi stoi obecnie państwo. W pracy omówiono również związek między kulturą polityczną a kulturą bezpieczeństwa. Głównym jednak tematem artykułu jest znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego, którego definicja odnosi się nie tylko do wymiaru technologii, ale i określonych idei, norm oraz zasad, które kształtują egzystencję współczesnego człowieka i pozwalają mu funkcjonować w rzeczywistości wirtualnej. Popularność tego tematu wynika przede wszystkim z dynamicznie rozwijającej się technologii IT, ale i ekspansywnego charakteru cyberprzestrzeni, w której większość już zjawisk społecznych jest obecnie realizowana. Dlatego też w pracy analizowane jest pojęcie kultury cyberbezpieczeństwa w oparciu o porównanie dotychczasowych definicji zarówno kultury politycznej, jak i kultury bezpieczeństwa. Istotne dla poruszanego tematu staje się także skoncentrowanie uwagi na edukacji, która stanowi między innymi narzędzie promocji określonych zasad i wartości. Zaznaczyć jednak należy, że sfera kultury, zarówno w zakresie polityki, jak i bezpieczeństwa, jest niezwykle skomplikowanym i wielowymiarowym procesem, często także oba te obszary wzajemnie się przenikają. A zatem bez zrozumienia znaczenia kultury nie sposób jest skutecznie rozwiązać współczesnych wyzwań w wymiarze polityki bezpieczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Marek Górka, Politechnika Koszalińska

doktor nauk politycznych, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, zainteresowania naukowe: polityka cyberbezpieczeństwa, wywiad i kontrwywiad, rywalizacja wyborcza, przywództwo charyzmatyczne, karnawalizacja życia publicznego.

Bibliografia

 1. Allcott H., Gentzkow M. (2017), Social Media and Fake News in the 2016 Election, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 31, nr 2.
 2. Almond G., Verba S. (1963), The Civic Culture – Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Nowy Jork.
 3. Barber R. (2007), Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa.
 4. Barker Ch. (2004), The SAGE Dictionary of Cultural Studies, Londyn.
 5. Chojnowski L. (2016), Bezpieczeństwo narodowe. Studium Teoretyczne, Słupsk.
 6. Culture and Security (1999), red. K. R. Krause, Londyn.
 7. Culture of National Security (1996), red. P. J. Katzenstein, Nowy Jork.
 8. Garlicki J. (1991), Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa.
 9. Garlicki J., Noga-Bogomilski A. (2004), Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa.
 10. Garlicki J. (2010), Socjologiczny wymiar studiów europejskich, w: Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa.
 11. Gnesotto N. (2000), For a common European security culture, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/for-a-common-european-security-culture, 12.05.2017.
 12. Harrel Y. (2015), Rosyjska cyberstrategia, Warszawa.
 13. Hofstede G. (2010), Cultures and Organizations, Nowy Jork.
 14. Hofstede G. (2013), Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, Londyn.
 15. Howorth J. (2007), Security and Defence in the European Union, Palgrave Macmillan.
 16. Jabłoński W. (1998), Kultura polityczna i jej przemiany, w: Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 17. Leksykon politologii (1999), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 18. Pastae V. (2015), Considerations on the relation between values and security culture, „Strategic Impact”, vol. 54.
 19. Plotkin H. (1996), Some psychological mechanisms of culture, „Philosophica”, vol. 57, nr 1.
 20. Pokruszyński G. (2003), Interwencje militarne w politykach bezpieczeństwa, Warszawa.
 21. Schein E. H. (2004), Organizational Culture and Leadership, San Francisco.
 22. Schlienger T., Teufel S. (2003), Information security culture – From analysis to change, „South African Computer Journal”, vol. 31.
 23. Siponen M. T. (2000), A Conceptual Foundation for Organizational Information Security Awareness, „Information Management & Computer Security”, vol. 8, nr 1.
 24. Słownik polityki (1999), red. M. Bankowicz, Warszawa.
 25. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2009), Warszawa.
 26. Stanton J. M., Stam K. R., Mastrangelo P., Jolton J. (2005), Analysis of End User Security Behaviors, „Computers & Security”, vol. 24.
 27. Vlassis A. (2016), Soft power, global governance of cultural industries and rising powers: the case of China, „International Journal of Cultural Policy”, vol. 22, nr 4.
 28. Vroom C., von Solms R. (2004), Towards information security behavioural compliance, „Computer and Security”, vol. 23.
 29. Weisband E., Thomas C. I. P. (2016), Political Culture and the Making of Modern Nation-States, Londyn–Nowy Jork.
 30. Wolfers A. (1952), „National Security” as an Ambiguous Symbol, „Political Science Quarterly”, vol. 67, nr 4.
 31. Zalewski S. (2013), Polityka a strategia bezpieczeństwa, w: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa.
 32. Zięba R. (1987), Leksykon pokoju, Warszawa.