Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego
PDF

Jak cytować

Obacz, P. (2018). Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego. Przegląd Politologiczny, (2), 173–177. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.12

Abstrakt

Artur Laska, Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.12
PDF

Bibliografia

Corbett R. J. (2011), Political Theory within Political Science, „PS: Political Science and Politics”, vol. 44 (3), s. 565–570.

Dunn J. (2015), The Impact of Political Theory, „Political Studies Review”, vol. 13, s. 494–499.

Gunnell J. G. (2017), Professing Political Theory, „Political Research Quarterly”, vol. 63 (3), s. 674–679.

Karwat M. (2011), Rodzaje teorii w nauce o polityce, w: Czym jest teoria w politologii, red. Z. Blok, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 75–93.

Klementewicz T. (2013), Politolog w labiryncie paradygmatów – pułapki eklektyzmu, w: Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 31–43.

Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (2013), Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, w: Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 9–27.

Laska A. (2017), Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Ponczek E. (2017), Możliwości i ograniczenia kreowania teorii polityki, „Teoria Polityki”, nr 1, s. 45–62.

Rehfeld A. (2010), Offensive Political Theory, „Perspectives on Politics”, vol. 8 (2), s. 465–486.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.