Social Security of Citizens in the Manifesto of the Christian Democratic Union and the Christian Social Union for the 2017 Parliamentary Election in Germany
PDF (English)

Słowa kluczowe

welfare state
Germany
social security
community security
developmental security
welfare security

Jak cytować

Plecka, D., & Rutkowska, P. (2018). Social Security of Citizens in the Manifesto of the Christian Democratic Union and the Christian Social Union for the 2017 Parliamentary Election in Germany. Przegląd Politologiczny, (3), 109–118. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.8

Abstrakt

This article aims to analyze the common manifesto of the Christian Democratic Union of Germany and the Christian-Social Union in Bavaria regarding social security, with regard to the elections to the German parliament in 2017. The basic assumption was to verify whether the CDU/CSU grouping referred to each of the elements of social security, i.e. social security system, welfare security, community security and developmental security, in its 2017 election manifesto. The method used to complete the study was content analysis. The study shows that the CDU/CSU Union in its common manifesto of 2017 – Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm 2017–2021, raised issues related to building the social security of citizens. The proposals that were included in the program allow us to conclude that the CDU/CSU proposed a program that develops each of the pillars of social security in part, but which is still lacking in some ways. It should be noted that the issue of culture has been somewhat overlooked, which undoubtedly has a huge impact on the development of social capital and human capital, despite its enormous impact on two of the pillars, community and development. Other areas and proposals aimed at their development manage to fill this gap. It should also be pointed out that in the electoral proposals included in the manifesto, the most developed pillar was related to social security, implemented as part of the social policy of the state.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.8
PDF (English)

Bibliografia

Cent mehrMindestlohn, “Frankfurter Allgemeine Zeitung,” 26.10.2016, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mindestlohn-steigt-2017-auf-8-84-euro-14498548.html, 12.02.2018.

Baran P. (2012), Niemiecki model polityki społecznej na tle regulacji Unii Europejskiej, “Rocznik Integracji Europejskiej,” nr 6.

Baukindergeld 2018: AlleszuraktuellenDiskussion, der Höhe und demAnspruch, KinderInfo, 2018, https://www.kinderinfo.de/kindergeld/baukindergeld/, 11.02.2018.

Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Briggs A. (1961), The welfare state in historical perspective, “European Journal of Sociology,” vol. 2, no. 2.

Friedrich August von Hayek, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludgwiga von. Misesa, 2.01.2004, http://mises.pl/blog/2004/01/02/hayek/, 1.02.2018.

Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm 2017–2021, Strona internetowa partii CDU, 1.07.2017, https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=, 6.02.2018.

Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.

Grewiński M. (2007), Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfarestate, in: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, ed. K. Głąbicka, Politechnika Radomska, Radom.

Habermas J. (2008), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa.

Hayek F. A. (2006), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.

Jagusiak B. (2015), Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Difin, Warszawa.

Jordan B. (1996), A theory of poverty and social exclusion, Polity Press, Cambridge, Great Britain.

Kinderfreibetrag 2015/2016/2017/2018, website: kindergeld.org, 2.11.2017, http://www.kindergeld.org/kinderfreibetrag.html, 12.02.2018.

Kościewicz D. (2014), Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury, “Społeczeństwo i Ekonomia,” nr 2(2).

Księżopolski M. (2013), Wspólnie czy osobno?: rozważania o polityce społecznej, Elipsa, Warszawa.

Kubiak M., Minkina M. (2013), Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa–Siedlce.

Leszczyński M. (2011a), Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego, Stowarzyszenie “Nauka, Edukacja,Rozwój,” Ostrowiec Świętokrzyski–Kielce.

Leszczyński M. (2011b), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.

Leszczyński M. (2012), Funkcje socjalne państwa w warunkach globalizacji, “Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,” nr 16.

Lisiecki M. (2008), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa.

Lumumba-Kasongo T. (2006), The welfare state within the context of liberal globalisation in Africa: is the concept still relevant in social policy alternatives for Africa?, “African Journal of International Affairs,” vol. 9, no. 1.

Mindestlohn 2015: Wichtige Informationen für Arbeitgeber, 18.12.2014, http://kanzlei-ruehrschneck.de/mindestlohn-2015-wichtige-informationen-fuer-arbeitgeber/, 12.02.2018.

“Nationales Gesundheitsportal” soll die Menschen aufklären, 19.06.2017 Heise Online, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Nationales-Gesundheitsportal-soll-die-Menschen-aufklaeren-3747177.html, 10.02.2018.

Niemcy: Niemiecki przemysł zatrudnia na potęgę!, punkt.media, 2017, https://punkt.media/pl/aktualnosci/

gospodarka/4818-niemcy-rekordowa-ilosc-pracownikow-w-branzy-przemyslowej, 12.02.2018.

Pozytywna prognoza demograficzna dla RFN. Wyjątkiem Niemcy wschodnie, 3.10.2017 http://www.dw.com/pl/pozytywna-prognoza-demograficzna-dla-rfn-wyj%C4%85tkiem-niemcywschodnie/a-40791735, 12.02.2018.

Przybyciński T. (2016), Etyczne i ekonomiczne aspekty państwa dobrobytu, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym,” vol. 19, no. 3.

Rentenreform 2007 „RV Altersgrenzenanpassungsgesetz,” TU-Berlin, 24.01.2007, https://www.tuberlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/Juni_2007/Folien_Rente_67.pdf, 11.02.2018.

Rudra N. (2007), Welfare state in developing countries. Unique or universal?, „The Journal of Politics,” vol. 69, no. 2.

Seeleib-Kaiser M. (2006), The End of the Conservative German Welfare State Model, „Social Policy and Administration,” vol. 50, no. 2.

Skousen M. (2012), Narodziny współczesnej ekonomii, Wydawnictwo Znak, Warszawa.

Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa.

Social Security, 10.10.2015, International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.html, 10.10.2015.

Statistiken zur Einkommensverteilung in Deutschland, Statista- Das Statistik-Portal, https://de.statista.com/themen/83/einkommen/, 12.02.2018.

Stopa bezrobocia w sierpniu, Strona Bundesagentur für Arbeit, 29.09.2017, https://www.arbeitsagentur.de/presse/2017-20-der-arbeitsmarkt-im-september-2017, 6.02.2017.

The official website of the Christian Democratic Union of Germany, https://www.cdu.de/, 1.02.2018.

The official website of the Christian Democratic Union in Bavaria, http://www.csu.de/, 13.02.2018.

Zatrudnienie w przemyśle w sierpniu br: 5,4 mln osób, 29.12.2015, Portal promocji eksportu, https://germany.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/172075,zatrudnienie-w-przemysle-w-sierpniu-br-5-4-mln-osob.html, 11.02.2018.