The relationship between position on an electoral list and chances of winning a seat in a representative body; experiences from the 2015 Sejm election in Poland
PDF (English)

Słowa kluczowe

Elections
electoral system
electoral formula
Polish Parliament
“seat-winning places”

Jak cytować

Rachwał, M. (2018). The relationship between position on an electoral list and chances of winning a seat in a representative body; experiences from the 2015 Sejm election in Poland. Przegląd Politologiczny, (3), 135–144. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.10

Abstrakt

This paper examines the relationship between the candidate’s position on an electoral list and the feasibility of winning a seat in the Sejm (the lower chamber of the Polish parliament). This research hypothesizes that winning a seat strongly depends on the candidate having a top position on the electoral list. This hypothesis is verified vis-à-vis the results of the 2015 election to the Sejm. The study confirmed the initial assumption, since it was found that nearly 82% of the seats were taken by the candidates from the so-called “seat-winning places,” namely the top places on the lists of candidates (the number of these places equals the number of seats taken by a given party in a given constituency).

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.10
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A. (1997), contributed by R. Alberski, Systemy wyborcze, in: Demokracje zachodnioeuropejskie.

Analiza porównawcza, eds. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.

Chruściak R. (2002), Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, Warszawa.

Flis J., Opinia o wprowadzeniu parytetu płci na listach kandydatów (Druk nr 2713), Opinie Biura Analiz Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2713, 19.02.2018.

Kodeks = Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, Dz. U. 2017, poz. 15, z późn. zm.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Krasnowolski A. (2015), Procedury wyborcze w krajach europejskich, OT-635, Kancelaria Senatu, Warszawa, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/130/plik/ot-635_do_internetu.pdf, 20.02.2018.

Polskie prawo konstytucyjne (2000), ed. W. Skrzydło, Lublin.

Prawo konstytucyjne (2000), ed. Z. Witkowski, Toruń.

Rachwał M. (2017a), Wybory we współczesnym państwie demokratycznym, in: Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, ed. M. Rachwał, Poznań.

Rachwał M. (2017b), Evolution of the System of Elections to the Polish Sejm – the Matter of Election Formula, “Przegląd Politologiczny,” no. 1.

Website of the National Electoral Commission: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015, parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm, 21–22.02.2018.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1994, Nr 61, poz. 251.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.