Globalizacja i jej przeciwnicy
PDF

Słowa kluczowe

globalizacja
przeciwnicy globalizacji

Jak cytować

REWIZORSKI, M. (2018). Globalizacja i jej przeciwnicy. Przegląd Politologiczny, (1), 49–64. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.4

Abstrakt

One of the results of the accelerated economic and social development over the last thirty years involves the emergence of social movements that are opposed to globalization. The objective of this paper is to present the main demands of the opponents of globalization, in particular in the context of the asymmetrical development of the parties in international relations. Anti-globalists and alter-globalists oppose the increasing importance of transnational corporations and the gradual shift of the point of gravity in the global economy from sovereign states to institutions of a regional, supraregional or global character. Anti-globalists note the progressing global crisis of legitimization of the democratic system of governance and the threat that it will be replaced by highly institutionalized technocratic structures (WTO, IMF, World Bank, European Commission). The role of anti-globalist and alter-globalist movements is of profound significance at present as they provide opposition to neoliberalism as the binding doctrine in global economy. Calling for the establishment of mechanisms that would provide for fair distribution of goods between the ‘North’ and the ‘South’ they contribute to the internationalization of the idea of collaboration between states thus ensuring that order be maintained in the global economy. Therefore, these movements support the ‘weaker party’ in international business relations – the developing countries. However, there is a negative aspect of their activity, namely they perceive globalization as a process of subordinating the weak by the strong, or – in other words – they refer to the idea of class struggle in the global economic system.
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.4
PDF

Bibliografia

Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2001.

Barber B. R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2009.

Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

Bello B., Służenie bogatym – a nie biednym, w: Czy globalizacja pomaga biednym?, Raport Międzynarodowego Forum ds. Globalizacji, Łódź 2003.

Błyszcząca gwiazda Stiglitza, „Gazeta Wyborcza” z 22.01.2004.

Bové J., A Farmers’ International?, „New Left Review”, November–December 2001, http://newleftreview.org/A2358.

Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1992.

Gawor L., Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne perspektywy, „Problemy ekorozwoju” 2006, nr 1.

Giddens A., Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives, London 1999.

Guillochon B., Globalizacja. Jeden świat – różne drogi rozwoju, Wrocław 2003.

Human Development Report, London–New York 1999.

Klein N., Doktryna Szoku, Warszawa 2009.

Klein N., No logo, Izabelin 2004.

Luttwak E., Turbokapitalizm, Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.

Niech banki plajtują! A my twórzmy nowe miejsca pracy, wywiad z R. Sennetem, „Dziennik”, 28.02.2009.

Norris P., Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge 2001.

Maskus K. E., Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for International Economics, Washington, DC 2000.

Norberg J., Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Warszawa 2006.

Reina P., Poland 1981: Towards Social Renewal, George Allen & Anwin, London 1985.

Risen J., Cowboy of Poland’s Economy, „Los Angeles Times”, 9 lutego 1990.

Scholte J., Globalizacja, Warszawa 2006.

State of the World 2004 report, www.Worldwatch.org/press/news/2004/01/07

State of the World 2010, Transforming Cultures: from Consumerism to Sustainability, Worldwatch Institute, New York–London 2010.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.