Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

ruch antyglobalizacyjny
ruch alterglobalizacyjny
państwa Unii Europejskiej

Jak cytować

MILISZEWSKI, K. (2018). Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (3), 55–66. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.3.5

Abstrakt

This paper discusses the main notions of the theory of organization and operation of a social movement that has been termed the anti-, and alter-globalization movement since the late 1990s. Its beginnings can be found in the protests of the populations of both Americas, mainly those of Mexico and the US, against a free-trade zone and agreements of states with international organizations. Attention should be paid to the structures the movement has built in European Union states, most closely related to globalization processes. Here both formal structures are encountered, such as the non-government organization Attac, and informal organizations operating on the principles of direct democracy. Formal organizations formulate legal and legitimate statutes and attempt to discuss the issues of globalization at the level of public debate. This is the path chosen by the parties of the so-called ‘new politics’ – prophetic, left-wing and libertarian parties. Informal organizations usually operate along principles of direct action and dialogue inside the movement itself. The key role in the shaping of the organizational structures of the anti-, and alter-globalization movements in Europe is played by the international European Social Forum, which is the venue for annual meetings and debates of different ideological currents.
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.3.5
PDF

Bibliografia

Another Europe is Possible!, brak autora, http://www.esf2008.org/about/what-is-esf.

Bäcker R., Antyglobalizacyjne ruchy społeczne, w: Świat po 11 września 2001 roku, red. K. Gładkowski, Olsztyn 2003.

Davis M., Planeta slumsów, Warszawa 2009.

Day R., Anarchizm, rdzenna ludność i antyglobalizm w ruchach społecznych Ameryki Północnej, „Przegląd anarchistyczny” 2009, nr 9.

Dmowska A., Antyglobalizm a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2003, vol. 13, nr 3.

Dojwa K., Świat dla ludzi. Europejskie Forum Społeczne, „Dziś. Przegląd społeczny” 2004, nr 12.

Domosławski A., Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002.

Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003.

Grefe Ch., Greffrath M., Schumann H., Czego chcą krytycy globalizacji. Attac, Kraków 2004.

Guillochon B., Globalizacja. Jeden świat – różne drogi rozwoju, Wrocław 2003.

Historia Oporu, brak autora, 2006, http://ezln.most.org.pl/modules.php?name=News&file=article &sid=2.

http://ezln.most.org.pl/index.php.

http://www.fse-esf.org/spip.php?article47.

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm.

http://zeztainternazional.ezln.org.mx/.

Karta Zasad Światowego Forum Społecznego, 2001, http://www.attac.org.pl/?dzial=7&typ=2&kat=7&lg=pl&id=66.

Kośmicki E., Ruch antyglobalistyczny, „Dziś” 2003, nr 1.

Lahusen C., Kręgi koktajlowe, czyli organizacje ruchów społecznych a Unia Europejska, w: Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.

Michalak B., Partie protestu w Europie Zachodniej, Toruń 2008.

Słownik politologii, red. B. Walicka, Warszawa 2008.

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004.

Staszczak D. E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Toruń 2007.

Statut Attac, 2005, http://www.attac.org.pl/?lg=pl&kat=4&dzial=113&typ=2&id=10.

Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tarrow S., Dwojaki charakter ponadnarodowych ruchów kontestacyjnych. „Działanie w osamotnieniu” czy zupełnie nowa rzeczywistość?, w: Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Tobin J., A proposal for international Monetary Reform, „The Eastern Economic Journal” 1978, nr 3(4).

Urbański J., Squatting jako swoboda i samowola, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 2008, vol. 23, nr 2.

Wallerstein I., Analiza systemów światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

What is Attac?, brak autora, http://www.attac.org/en/what-attac.

Wolność, równość, odmienność. Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku, red. I. Krzemiński, Warszawa 2006.

Young D. D., Autonomia and the Origin of the Black Bloc, „A – infos news service”, http://www.ainfos.ca/01/jun/ainfos00170.html.

Zgliczyński S., Oblicza alterglobalizmu, „Przegląd Socjalistyczny” 2005, nr 1(2).

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.