Idealny wzór partii politycznej a dzisiejsza rzeczywistość w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

partia polityczna
rzeczywistość w Polsce

Jak cytować

SIELSKI, J. (2018). Idealny wzór partii politycznej a dzisiejsza rzeczywistość w Polsce. Przegląd Politologiczny, (3), 149–162. https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.3.11

Abstrakt

The paper attempts to formulate an answer to the question of what an ideal party should look like at present, and what contemporary reality in Poland is like. In his attempt to create an ideal model for a political party, the author adopts the concept of the ‘good state’, as developed in the paper Wyznaczniki dobrego pañstwa, as a point of reference. He goes on to compare the way in which contemporary parties fulfill their functions to the objectives of a good state (egoistic objectives: to retain power and maintain social and political security; altruistic objectives: social order and reforms). He adopts six fundamental functions of a national party: intermediary, electoral, ruling, shaping public opinion, educational and organizational function. The author concludes by saying that there is no ideal political party in Poland that performs its functions in relation to the ‘good state’ well. Instead of convincing society about themselves, contemporary (2007) Polish parties have created conflicts and created sharp social divisions that continue to exist.
https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.3.11
PDF

Bibliografia

Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997.

„Dziennik” wrzesień–październik 2007.

Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Toruń 1999.

„Europa” dod. „Dziennika” 15 września 2007.

„Forum” 1995, nr 15.

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980–styczeń 1982, Kraków 2002.

Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006.

Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 1998.

Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze, red. E. Pietrzyk-Zieniewicz, „Studia Politologiczne”, Warszawa 2000, vol. 6.

Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004.

Populizm na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006.

„Przegląd Środkowoeuropejski” 2005, nr 41.

Reykowski J., Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce, Warszawa 1984.

„Rzeczpospolita” 7–8 stycznia 2006.

Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977.

Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, red. A. Lisowska, A. W. Jabłoński, Toruń 2007.