Implementation of the Quota System in the Regional Assembly Elections: the Analysis of Electoral Results in the Context of Women’s Epresentation on Electoral Lists
PDF (English)

Słowa kluczowe

women
quota system
elections
regional assemblies
political parties

Jak cytować

Cichosz, M., & Tomczak, Łukasz. (2018). Implementation of the Quota System in the Regional Assembly Elections: the Analysis of Electoral Results in the Context of Women’s Epresentation on Electoral Lists. Przegląd Politologiczny, (4), 25–37. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.2

Abstrakt

The following article concerns selected aspects of the implementation of the quota system in elections to the regional assemblies (Sejmik wojewódzki) in Poland. This comparative analysis concerns two elections: in 2010 (before the quota system was introduced) and in 2014 (after its introduction). The key questions the authors would like to address involve the number of women represented on the electoral lists in 2010 and 2014 respectively, and the number of mandates in regional assemblies awarded to women before and after the quota system was introduced, as well as the relationship between the position on the electoral list and mandates awarded to female candidates. The authors also focus on the personnel policies of political parties. Out of all regional elections, the regional assembly elections were characterized by the highest level of party dependency. Introducing the quota system resulted in an increase in the number of women represented on electoral lists, yet it did not help increase the number of mandates awarded to female candidates. One of the reasons for this situation was the strategy adopted when the positions on the electoral lists were awarded by the parties with the largest political support. The representation of women on the upper positions of the electoral lists is smaller than the quota of female representatives imposed by the electoral law, and the larger number of women on the positions further below on the electoral lists translates into smaller chances of these candidates gaining a mandate. The source data for this research analysis comes from the National Electoral Commission.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.2
PDF (English)

Bibliografia

Alberski R., Cichosz M. (eds.) (2017), Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Caul M. (1999), Women’s representation in parliament. The Role of Political Parties, “Party Politics”, vol. 5, no. 1.

Cichosz M., Starzyk A. (2017), Przyszli władcy regionów. Rzecz o kandydatach w wyborach do sejmików województw w 2014 r, in: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, eds. R. Alberski, M. Cichosz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Flis J. (2012), Skuteczność parytetu, in: Wybory parlamentarne 2011, eds. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Remar, Katowice.

Flis J., Gendźwiłł A. (2017), Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru, Fundacja im S. Batorego, Warszawa.

Fuszara M. (2007), Polityka jako obszar nierówności kobiet i mężczyzn, in: Czarna księga kobiet, ed. Ockrent, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.

Fuszara M. (2011), Kobiety w polityce, in: Gender w społeczeństwie polskim, eds. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Gendżwiłł A., Raciborski J. (2014), Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski, “Decyzje” nr 22.

Matland R. E. (2003), Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze, in: Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, ed. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Musiał-Karg M. (2014), Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym?, “Political Preferences”, no. 8.

Niżyńska A. (2011), Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Norris P (2004), Electoral Engineering, Cambridge University Press, Cambridge.

Siemieńska R. (2005), Mechanizmy zwiększania reprezentacji kobiet w parlamencie - z perspektywy doświadczeń polskich wyborów 2001 roku, in: Płeć, wybory, władza, ed. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sznajder A. (2009), Kobiety i władza - analiza czynników sprzyjających większej aktywności politycznej kobiet, in: Kobiety we współczesnej Europie, ed. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Urbaniak K. (2011), Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP, “Przegląd Politologiczny” no. 2.

Wawrowski Ł. (2007), Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.