The effect of new technologies on civic participation models
PDF (English)

Słowa kluczowe

e-participation
information and communication technologies
electronic democracy
e-tools

Jak cytować

Holubiak, N. (2018). The effect of new technologies on civic participation models. Przegląd Politologiczny, (4), 51–61. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.4

Abstrakt

The development of new technologies will enable decentralization and freedom of communication for large numbers of people, by overcoming the barriers that once rendered direct participation of society unfeasible. The continued development of information and communication technologies (ICT) makes it possible for people to participate in political life. Today, the use of e-tools is becoming a way of adapting democracy to the needs of contemporary states and strengthening civil society. The aim of this paper is to answer questions about the essence of ICT and forms of civic engagement through electronic forms of participation. The author seeks answers to the following questions: How does ICT influence political processes? How do electronic communication systems create the conditions for the political engagement of citizens? Can the use of information technologies have a real impact on participation?

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.4
PDF (English)

Bibliografia

CBOS (2014), Internauci, https://www.cbos.pl/SPISK0M.P0L/2014/K_082_14.PDF.

Grosse T. G. (2008), Demokracja na szczeblu lokalnym i regionalnym, in: Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, ed. L. Kolarska-Bobińska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html, 11.02.2017.

Hagen M. (1997), A Typology of Electronic Democracy, http://martin-hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy/, 12.04.2018.

Hindman M. (2009), The Myth of Digital Democracy, Princeton.

Jabłoński M. (2016), Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie, in: Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, eds. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław.

Jacuński M. (2016), Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Kapsa I. (2017), Elektroniczna partycypacja obywatelska w miastach typu „smart”. Doświadczenia Polski na tle innych państw, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4737, 16.11.2017.

Kotowicz D. (2006), Internet - szanse i zagrożenia dla demokracji, in: Społeczna przestrzeń Internetu, eds. M. Marody, D. Batorski, A. Nowak, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica,” Warszawa.

Krześ A. (2014), Budżet obywatelski jako inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,” issue 341.

Kuć-Czajkowska A. K., Wasil J. (2014), Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce - dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, in: Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, eds. M. W. Sienkiewicz, M. Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin.

Lakomy M. (2013), Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach. Dyskurs politologiczny, Akademia Ignatianum, Kraków.

Marczewska-Rytko M. (2001), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, UMCS, Lublin.

Matczak P, Mączka K., Milewicz M. (2015), E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,” issue 1.

Matusiak J. (2016), Elektroniczne budżety obywatelskie w największych miastach w Polsce, “Studia Prawa Publicznego,” issue 13.

Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań.

Nodżak A. (2017), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, “Rocznik Administracji Publicznej,” issue 3.

Norris D. F. (2007), Electronic Democracy at the American Grassroots, in: Current Issues and Trends in E Government Research, ed. D. F Norris, Hershey.

Nowina Konopka M. (2006), Społeczeństwo informacyjne a teoria demokracji, in: Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, eds. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Nowina Konopka M. (2008), Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.

Pawłowska A. (2003/2004), Informatyzacja w administracji publicznej. Od wirtualnej biurokracji do elektronicznych rządów, “Służba Cywilna,” issue 7.

Podgórniak-Krzykacz A. (2016), Local governance - czyli jak równoważyć zarządzaniem miasta, in: EkoMiasto#Zarządzanie Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miast, ed. Z. Przygodzki, Łódź.

Porębski L. (2001), Elektroniczne oblicze polityki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Porębski L. (2010), Obywatel - konsument - obserwator. Główne wymiary wykorzystania Internetu w polityce, “Nowe Media,” issue 1.

Porębski L. (2011), Elektroniczna „Agora"? Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w procedurach demokracji bezpośredniej, in: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, ed. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Rachwał M. (2013), Elektroniczna demokracja a partycypacja polityczna obywateli, in: Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, ed. M. Marczewska-Rytko, Lublin.

Sakowicz M. (2008), E-demokracja a przywództwo lokalne, in: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, eds. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie Mazowieckim. Raport (2012), eds. K. Peszat, A. Płoszaj, D. Batorski, Warszawa, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/08/technologie_informacyjno_komunikacyjne_a_samorzad_lokalny.pdf.

Troszyński M. (2016), Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania, in: Metody badań online, ed. P. Siuda, Gdańsk.

Węglarz B. (2013), Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Księgarnia Akademicka. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.