Participation of city residents in the ongoing activities of public transportation providers
PDF (English)

Słowa kluczowe

urban public transportation management
functional areas of large cities
civic participation

Jak cytować

Tomaszyk, M. (2018). Participation of city residents in the ongoing activities of public transportation providers. Przegląd Politologiczny, (4), 63–77. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.5

Abstrakt

The organization and management of public transportation is one of the most important responsibilities of local authorities. In view of the dynamically changing conditions of modern cities’ transportation policies, actions in this area pose a challenge, involving the standardization of transportation and its adjustment to the transportation needs and expectations of residents not only of individual cities, but of entire metropolitan areas. One of the ways to tailor transportation to the needs of residents is to continuously coordinate on the basis of diagnosis and analysis of residents’ demands. Public transportation passenger councils provide a forum for exchanging views on this issue. In Poland, only the authorities of Warsaw have thus far decided to establish such a body.
https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.5
PDF (English)

Bibliografia

Barber B. R. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, chapter 1, Transl.: H. Jankowska, K. Makaruk.

Blümel H. (2004), Mobilitätsdienstleister ohne Kunden: Kundenorientierung im öffentlichen Nahverkehr (Discussion Papers/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Organisationen und Wissen, Abteilung Innovation und Organisation, 2004-109), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH, Berlin, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-117891.

Dryzek J. S. (2000), Deliberative Democracy and Beyond, Liberals, Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford.

Fahrgastbeirat Frankfurt am Main: Konzeption 2014 (PDF, 0.1 MB).

Gałkowski J. P. (2008), Socjologia miasta w epoce globalnej, in: “Kultura i polityka” (Miasto) 4/2008, ed. J. Lubecka, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków.

Hendriks C. M. (2006), Integrated deliberation: Reconciling civil society’s dual role in deliberative democracy, “Political Studies,” vol. 54, https://www.traffiq.de/1487.de.fahrgastbeirat.html#a71714.

Juchacz W. P. (2015), Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektyw systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Poznań.

Park R. E. (2009), The City: Suggestion for Investigation of Human Behavior in an Urban Environment, “The American Journal of Sociology” 1915, vol. 20, after: B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Paszkowski Zb. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.

Piłat-Borcuch M. (2012), Socjologia miasta jako źródło wiedzy na temat zarządzania miastem, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae,” Rok 16, nr 2.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego - zasady funkcjonowania, Warszawski Transport Publiczny, ppt., http://www.ztm.waw.pl/?c=711&l=1, 12.08.2018.

Regulamin wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych i operatorów na członków Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, http://www.ztm.waw.pl/?c=711&l=1, 12.08.2018.

Schnippe Ch. (2000), Psychologische Aspekte der Kundenorientierung: die Kundenzufriedenheit mit der Qualität von Dienstleistungsinteraktionen am Beispiel des ÖPNV, Lang.

Sroka J. (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław.

Szymańska D., Korolko M. (2015), Inteligentne miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń.

Tomaszyk M. (2016), Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego, “Przegląd Politologiczny,” nr 4, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Turzyński M. (2015), Analiza delimitacji gdańskiego obszaru metropolitalnego i jego stref, “Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna,” 29.

Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Gdańsk.

Zybała A. (2013), Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, “Zarządzanie Publiczne,” nr 4(26), Kraków.