Towards authoritarianism. Internal situation in the Slovak Republic (1994-1998)
PDF (English)

Słowa kluczowe

Vladimir Meciar
Slovak Republik
human rights
Michal Kovac
Mikulas Dzurinda

Jak cytować

Żarna, K. (2018). Towards authoritarianism. Internal situation in the Slovak Republic (1994-1998). Przegląd Politologiczny, (4), 103–115. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.8

Abstrakt

This article discusses the internal situation of the Slovak Republic in the years 1994-1998, the period in which the country was governed by the coalition of Movement for Democratic Slovakia, the Slovak National Party and the Slovak Workers’ Association, and the prime minister was Vladimir Meciar. The main objective of the research was to analyse the actions undertaken by the coalition government in the context of violations of civil and political rights and freedoms, which could indicate an authoritarian way of exercising power and the dismantling of a democratic state of law. In the analysed period, the role of the parliamentary and nonparliamentary opposition was marginalised, the role of the media limited, the rights of national and ethnic minorities violated. There was also an ongoing, sharp conflict between Prime Minister Vladimir Meciar and President Michal Kovac. The effect of this governance was the union of almost all political forces and seizure of power after the elections in 1998. In order to answer the research questions, the author used the method of institutional and legal analysis, decision analysis and the statistical method. The research confirmed the hypothesis that, against the background of other Visegrad Group countries, the Czech Republic, Poland and Hungary, in the case of Slovakia there were many instances of human rights violations in the period analysed. This led to the drastic deterioration of bilateral relations with many countries and the slowdown of Slovakia’s accession to the North Atlantic Alliance and the European Union.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.8
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A. (2005), Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.

Avioutskii V. (2007), Aksamitne rewolucje, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.

Bajda P (2010a), Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Bajda P. (2010b), Polityka zagraniczna Słowacji, in: Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, ed. E. Pałka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Chmel R. (1999), Ruiny i mosty, “Gazeta Wyborcza” of 29 January.

Cichosz M. (2010), Gabinety na Słowacji po 1990 roku, in: Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, ed. E. Pałka, Wrocław.

Garton Ash T. (2000), Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90., Wydawnictwo Znak, Kraków.

Grabiński T. (2002), Kazał zabić?, “Gazeta Wyborcza” of 6 December.

Green P. S. (1998), Meciar Turns Out the Stars to Get Votes, “International Herald Tribune” 25 September, https://www.nytimes.com/1998/09/25/news/meciar-turns-out-the-stars-to-get-votes.html, 12.09.2018.

Henderson K. (2003), Slovakia. The escape from invisibility, Routledge, London-New York.

Herbut R. (1998), Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej, in: Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, eds. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Jagodziński A. (1994), Mecziar trzeci raz, “Gazeta Wyborcza” of 13 December.

Košta J., Greguš P. (1996), Politické strany na Slovensku a ich program v rokoch 1990–1994, Inštitút Liberálnych Štúdií, Bratislava.

Krajčir L. (1995), Tatrzański wulkan, “Wprost” of 4 June.

Lesná Ľ. (1998), Únos prezidetovho syna alebo krátke dejiny tajnej služby, GMT, Praha–Bratislava.

Maćkowiak T. (1998), ...Ponieśli i wilka?, “Gazeta Wyborcza” of 25 September.

Madera A. J. (2001), Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji, SAS Wanda Tarnawska, Rzeszów.

Parlamentné voľby 1994 na Slovensku, www.vysledkyvolieb.sk/parlamentnevolby/1994/vysledky, 29.01.2018.

Parlamentné voľby 1998 na Slovensku, www.vysledkyvolieb.sk/parlamentnevolby/1998/vysledky, 29.01.2018.

Pytlik B. (2010), Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-1998, in: Administracja publiczna. Między polityką, prawem a ekonomią. Jubileusz 10-lecia Katedry Akademii Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, ed. J. Osiński, Warszawa.

Samson I. (2001), Slovakia: Misreading the Western Message, in: Democratic consolidation in Eastern Europe, vol. 2: International and Transnational Factors, eds. J. Zielonka, A. Pravda, Oxford University Press, Oxford.

Slobodnik D., Chmel R. (1995), Czemu Słowacy nie mogą się zrozumieć, “Gazeta Wyborcza” of 11 August.

“Slovenská Republika” of 12 March, 21 July, 31 August, 9 and 21 September 1998.

Szimeczka M. M. (1999), Czyżby koniec paranoi?, “Gazeta Wyborcza” of 29 January.

Sokół W. (2007), Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

The International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations General Assembly Resolutions 2200A (XXI), 19 XII 1966.

Wlachovský M. (1998), Zahraničná politika, in: Voľby 1998. Analýza volebných programov politických strán a hnutí, ed. G. Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava.

Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Żarna K. (2015), Od Meciara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.