The State of Air in the European Union and Quality of Europeans’ Life
PDF (English)

Słowa kluczowe

ecological security
environmental security
health security
quality of life
air quality
European Union

Jak cytować

Sakson-Boulet, A. (2018). The State of Air in the European Union and Quality of Europeans’ Life. Przegląd Politologiczny, (4), 117–130. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.9

Abstrakt

This article aims to present the impact of air pollution on the quality of life of EU residents. With the aid of institutional-legal and statistical analysis an attempt has been undertaken to answer the following research questions: 1) negative concentrations whose pollution exceeds norms set out at EU levels, 2) causes of above-norm pollution concentrations and 3) impact of pollution on the health of Europeans. During the conducted research it was demonstrated that the quality of life of Europeans is being lowered by a continuing above-norm concentration of air pollution whose exposure is related to people feeling worse, numerous diseases related to the breathing system, circulation, nervous and even reproductive system as well as increased death rate and shortening of life expectancy. The estimated number of premature deaths in 2014 resulting from exposure to fine dust, ozone and carbon dioxide in the EU amounted to 487,600. As the investigation shows, the best quality of life, taking into consideration air quality, is afforded by Finland, Ireland and Sweden.

https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.9
PDF (English)

Bibliografia

Albiniak B., Czajka J. (2017), Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Bodalska B. (2018), Kary dla kolejnych państw za zanieczyszczanie powietrza?, Euroactiv, 31.01.2018, https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/47520/, 23.07.2018.

Decision No. 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council, of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits to our planet’, OJ EU L 354/171, 28.12.2013.

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air, OJ EU L 23/3, 26.01.2005.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, OJ EU L 152/1, 11.06.2008.

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jakosc-zycia;3916390.html, 17.07.2018.

European Commission (2016), Fact Sheet, EU approves new rules for Member States to drastically cut air pollution, 14 December 2016, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4372_en.htm, 23.07.2018.

European Environment Agency (2015), Air Quality in Europe - 2015 report, Publication Office of the European Union, Luxembourg.

European Environment Agency (2017a), Air Quality in Europe - 2017 report, Publication Office of the European Union, Luxembourg.

European Environment Agency (2017b), Exceedance of air quality standards in urban areas, www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exceedance-of-air-quality-limit-3/assessment-3, 8.08.2018.

European Environment Agency (2018), European Union emission inventory report 1990-2016 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP), Publication Office of the European Union,Luxembourg.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2016), Ozon - dobry i zły, 24.06.2016, http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/344-ozon-dobry-i-zly, 23.07.2018.

IARC, Internationl Agency for Research on Cancer (2012), Diesel engine exhaust carcinogenic, press release no. 213, 12 June 2012, https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf, 7.08.2017.

IARC (2016), Outdoor Air Pollution. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 109, Lyon.

Janka R. M. (2014), Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe: podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jędrak J., Konduracka E. (2017), Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy, Kraków.

Jędrychowski W., Majewska R., Mróz E., Flak E., Kiełtyka A., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badanie w Krakowie, Kraków, https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zanieczyszczenia_powietrza_w_Krakowie_a_zdrowie_dzieci.pdf, 4.08.2018.

Juda-Rezler K. (2006), Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Judgment of the Court of Justice of the European Union, 5 April 2017, Commission v Republic of Bulgaria, Failure of a Member State to fulfil obligations - Environment - Directive 2008/50/ WE - Ambient Air, ECLI:EU:C:2017:267.

Judgment of the Court of Justice of the European Union, 22 February 2018, Commission v Poland, Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 2008/50/WE - Ambient Air, ECLI:EU:C:2018:94.

Kamiński J. W., Strużewska J. (2018), Szarość nieba, „Academia,” journal of Polish Academy of Sciences, special issue Smog, 2/5/2018.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M. (2004), Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa.

Krzyżanowski M. (2016), Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłami na układ krążenia i oddychania, „Lekarz wojskowy”, tome 94, vol. 1.

Mazurek H. (2018), Smog. Zagrożenie dla zdrowia czy moda na ekologię?, ITEM Publishing, Warszawa.

Mysłowski J. (2011), Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa.

Najwyższa Izba Kontroli (2014), Informacja o wynikach kontroli. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Warszawa.

Nowa encyklopedia powszechna PWN (1997), tome 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, OECD iLibrary, https://read.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en#page1 23.07.2018.

Pałasz J. W. (2016), Niska emisja ze spalania węgla i metody jego ograniczania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Raport z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z dnia 23 października w sprawie krajowych pułapów emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego za rok 2009 i projekcja emisji na rok 2010 (2011), Rzeczpospolita Polska, Warszawa.

Reizer M. (2016), Co to jest pył zawieszony?, in: Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, eds. K. Juda-Rezler, B. Toczko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Szczeklik A., Gajewski P. (2014), Interna Szczeklika 2014. Podręcznik chorób wewnętrznych, Medycyna Praktyczna, Kraków.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Journal of Laws from 2001, No. 62, item 627.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (2015), Wpływ ozonu i promieniowania UV na zdrowie człowieka, https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/23-a2015/327-wplywozonu-i-promieniowania-uv-na-zdrowie-czlowieka.html, 6.08.2018.

Wojtalik M. (2012), Kiedy powietrze zabija. 65 lat temu wielki smog w Londynie doprowadził do śmierci 12 tys. osób, 5.12.2012, „Newsweek,” https://www.newsweek.pl/swiat/wielki-smog-w-londynie-1952-londynski-smog-zabil-w-1952-12-tysiecy-osob, 17.07.2018.

World Health Organization (1946), Constitution of the World Health Organization, New York, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1, 8.08.2018.

World Health Organization (2006), WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment, Geneva.