Partycypacja kobiet w systemie politycznym Afganistanu w XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

Afganistan
kobiety
system polityczny
prawa polityczne

Jak cytować

Jureńczyk, Łukasz. (2019). Partycypacja kobiet w systemie politycznym Afganistanu w XXI wieku. Przegląd Politologiczny, (1), 93–103. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.7

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena partycypacji kobiet w systemie politycznym Afganistanu w XXI wieku. Dotyczy to więc okresu po obaleniu władzy talibów przez międzynarodową koalicję pod amerykańskim przywództwem. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu czy zagwarantowane Afgankom prawa polityczne faktycznie są respektowane oraz czy kobiety mogą swobodnie, na równi z mężczyznami, partycypować w systemie politycznym państwa? Podczas pisania artykułu wykorzystano metodę analizy źródeł tekstowych. Ponadto oparto się na badaniach ankietowych przeprowadzonych w Afganistanie przez Fundację Azjatycką. W artykule przeanalizowano trzy główne zagadnienia, tj. aktywność kobiet-polityków, bariery działalności kobiet w przestrzeni politycznej oraz postrzeganie tej kwestii przez Afgańczyków. Mimo, że w XXI wieku osiągnięto znaczący postęp w formalnym i praktycznym upodmiotowieniu kobiet w systemie politycznym Afganistanu, to nadal istnieje wiele barier, głównie natury społeczno-kulturowej i ekonomicznej, które ograniczają możliwość większego zaangażowania Afganek w procesy polityczne.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.7
PDF

Bibliografia

Afghan 2014 Presidential and Provincial Council Elections (2014), 3 April, http://www.international.gc.ca/afghanistan/elections.aspx?lang=eng, 10.06.2018.

Akbar S. (2017), How millions of Afghan women are fighting to transform their lives, 16 May, https://www.weforum.org/agenda/2017/05/afghanistan-women-fighting-back/, 10.06.2018.

Akseer T., Yousufzai F. A. (2017), In Afghanistan, Gender Not Always Indicator of Support for Women’s Rights, 13 December, https://asiafoundation.org/2017/12/13/afghanistan-gender-not-always-indicator-support-womens-rights/, 10.06.2018.

Crane K., Greenfield V. (2014), The NATO drawdown: implications for Afghanistan and Pakistan, w: Afghanistan, Pakistan and Strategic Change. Adjusting Western regional policy, red. J. Krause, Ch. K. Mallory IV, Routledge, London-New York.

Dobbins J. (2014), Launching an Afghan peace process, w: Afghanistan, Pakistan and Strategic Change. Adjusting Western regional policy, red. J. Krause, Ch. K. Mallory IV, Routledge, London-New York.

Gall C., Wafa A. W. (2009), Karzai’s Ex-Allies Vie for Afghan Presidency, „The New York Times”, 8 May, https://www.nytimes.com/2009/05/09/world/asia/09kabul.html, 10.06.2018.

Haidari A. (2016), Institutionalizing Woman’s Rights for Afghanistan’s Future, „The Diplomat”, 23 March, https://thediplomat.com/2016/03/institutionalizing-womens-rights-for-afghanistansfuture/, 10.06.2018.

Interview with Col. Clarence Neason Jr., Commander, 3d Batt alion, 7th Field Artillery, Combined Task Force Bronco, 25th Infantry Division (2008), w: Enduring Voices. Oral Histories of the U.S. Army Experience in Afghanistan, 2003-2005, red. Ch. N. Koontz, United States Army, Washington D.C.

Jagielski W. (2004), Kobieta na prezydenta Afganistanu!, „Gazeta Wyborcza”, 7 października.

Jones S. G. (2018), Why the Taliban Isn’t Winning in Afghanistan, „Foreign Affairs”, 3 January, https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2018-01-03/why-taliban-isnt-winning-afghanistan, 10.06.2018.

Jureńczyk Ł. (2013), Wojna z talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Lawless G. J, Constantineau P, Dizboni A. (2017), A Hermeneutic Analysis of Military Operations in Afghanistan, Palgrave Macmillan, New York.

Levi-Sanchez S. (2017), The Afghan-Central Asia Borderland. The state and local leaders, Routledge, London-New York.

Livingston I. S., O’Hanlon M. (2017), Afghanistan Index. Also including selected data on Pakistan, 25 May, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/21csi_20170525_afghanistan_index.pdf, 10.06.2018.

Ministry of Foreign Affairs (2015), Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325-Women, Peace, and Security, July, http://mfa.gov.af/en/news/afghanistans-national-action-plan-on-un-scr-1325-women-peace-and-security, 10.06.2018.

Modrzejewska-Leśniewska J. (2010), Afganistan, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Ogdowski M. (2011), Z Afganistanu.pl. Alfabet polskiej misji, Wydawnictwo Warbook, Ustroń.

O’Regan K. (2015), Afghan Lawmaker’s Death Unknow, 12 March, https://www.bustle.com/articles/69409-shahla-atta-found-dead-in-her-kabul-home-the-cause-of-the-female-afghan- lawmakers, 10.06.2018.

Roth K. (2017), Afghanistan. Events of 2017, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/afghanistan, 10.06.2018.

Roy A. B. (2016), Afghanistan in the South Asian traditional and non-traditional security paradigm, w: Afghanistan Post-2014. Power configurations and evolving trajectories, red. R. Harshe, D. Tripathi, Routledge, New Delhi-London-New York.

Saqeb H. (2016), Bold Voices: A Brief History of Women’s Rights Movement in Afghanistan, 14 September, http://www.freewomenwriters.org/2016/09/14/afghan-women-history-post-taliban/, 10.06.2018.

Secretary General of the United Nations (2018), The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 27 February, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sg_report_on_afghanistan_27_february.pdf, 10.06.2018.

Shalizi H., Mackenzie J. (2018), Afghanistan s Ghani offers talks with Taliban ‘without preconditions’, „Reuters”, 28 February, https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban/afghanistans-ghani-offers-talks-with-taliban-without-preconditions-idUSKCN1GC0J0, 10.06.2018.

Sorabi, Habiba, Mrs. Dr. Sarabi, http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=1733&task=view&total=1&start=0&Itemid=2, 10.06.2018.

Supporting Afghan Women in the 2014 Transition (2015), 26 February, https://www.usip.org/publications/2015/02/supporting-afghan-women-2014-transition, 10.06.2018.

The Asia Foundation (2017), A Survey of the Afghan People. Afghanistan in 2017, San Francisco, https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_report.pdf, 10.06.2018.

The Constiution of Afghanistan (2004), Kabul, 26 January http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf, 10.06.2018.

The Fight For Women’s Voting Rights (2016), 7 November, https://centralasiainstitute.org/womens-voting-rights/, 10.06.2018.

The Info List - Afghan Parliamentary Election 2010 (2010), Kabul, http://www.theinfolist.com/php/SummaryGet.php?FindGo=Afghan_parliamentary_election%2C_2010, 10.06.2018.

Vamvakas P. (2012), Turkey’s ISAF mission: a maverick with strategic depth, w: Statebuilding in Afghanistan. Multinational contributors to reconstruction, red. N. Hynek, P. Marton, Routledge, London-New York.