Włoski katolicyzm w obliczu współczesnych wyzwań społeczno-politycznych. Próba analizy
PDF (English)

Słowa kluczowe

determinanty religijne
religie we Włoszech
religia i system polityczny
katolicyzm i zjawiska społeczne

Jak cytować

Dudała, R. (2019). Włoski katolicyzm w obliczu współczesnych wyzwań społeczno-politycznych. Próba analizy. Przegląd Politologiczny, (1), 121–137. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.9

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza stosunku obywateli włoskich do wyzwań społecznych - politycznych i ekonomicznych, ocenianych z punktu widzenia własnej (nie) religijności. W toku prowadzonych badań zastosowano dwie metody: porównawczą, który pozwala wykazać różnorodność poglądów grup społeczno-religijnych, a także statystyczną, zakładającą podejście ilościowe i jakościowe. Realizacja wskazanego celu została oparta na przyjęciu hipotez badawczych potwierdzonych następnie przez zgromadzony materiał. Po pierwsze, w wielu kwestiach poglądy wierzących są zgodne z opiniami niewierzących a odległe w stosunku do oficjalnego stanowiska Kościoła. Po drugie, poglądy ludzi deklarujących się jako wierzący różnią się, co dowodzi, że religia nie jest podstawowym punktem odniesienia dla oceny zmian systemu politycznego. Można przy tym zauważyć odejście od obrazu jednorodnego kulturowo. Przywoływana religijna homogeniczność włoskiego społeczeństwa stoi w opozycji do rosnącej liczby osób deklarujących się jako niewierzący bądź jako wyznawcy religii niekatolickich. Nie potwierdza tego również wewnętrzne zróżnicowanie w grupie katolików, którzy w ocenie zjawisk społecznych i wydarzeń politycznych skłonni są podążać za względami niereligijnymi, głównie programami partii prawicowych, często populistycznych i antysystemowych.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.1.9
PDF (English)

Bibliografia

Dudala R. (2018a), Italian migration policy: Changes and Effects, „Review of Nationalities” [in print].

Dudala R. (2018b), Leadership in the Time of Populism: selected examples of Italian political leaders, „Political Preferences” [in print].

I cattolici tra presenza nel sociale e nuove domande alla politica (2017), https://web.archive.org/web/20180124122738/http://wwwacli.it/wp-content/uploads/2017/n/Cattolici-e-politica-analisi-Ipsos-novembre-2017.pdf, 04.11.2018.

Ius soli, Ius culturae. Un dibattito sulla cittadinznza dei giovani mogranti, Associazione Neodemos https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2017/11/E-book-IUS-SOLI3.pdf, 04.11.2018.

Le religioni in Italia (2018), https://cesnur.com/il-pluralismo-religioso-italiano-nel-contesto-postmoderno-2/, 30.10.2018.

Luckmann T. (1967), The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society, Macmillan, New York.

Micklethwait J., Wooldridge A. (2009), God Is Back. How the Global Revival of Faith Is Changing the World, Penguin Press, New York.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza, https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm, 04.11.2018.

Norris P., Inglehart R. (2005), Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press.

Pollard J. (2008), Catholicism in Modern Italy: Religion, Society and Politics, 1861 to the Regolamen-tazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (2016), no. 76, 20 May 2016, “Gazzetta Ufficiale,” no. 118, 21 May 2016.

Present, Routledge, London-New York.

The Pew-Templeton Global Religious Futures Project (2009-), http://www.globalreligiousfutures.org, 30.10.2018.

Wile R. (2013), The ‘Best’ Countries In The World Have Changed A Lot Since 1988, https://www.businessinsider.com/wond-economist-where-to-be-born-index-2013-1?IR=T, 04.11.2018.