Prawo do ładu społecznego i międzynarodowego na przykładzie działań ONZ
PDF (English)

Słowa kluczowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
prawa człowieka
międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Jak cytować

Żarna, K. (2020). Prawo do ładu społecznego i międzynarodowego na przykładzie działań ONZ. Przegląd Politologiczny, (3), 5–17. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.1

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są rozważania na temat prawa do ładu społecznego i międzynarodowego na przykładzie działań ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wiele aktów dotyczących praw człowieka, takich jak deklaracje i prawnie wiążące prawa. Wniosek jest taki, że niekwestionowanym osiągnięciem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest przyjęcie dużej liczby aktów prawnych, które gwarantują porządek społeczny i międzynarodowy. Mimo to nie ma skutecznych mechanizmów gwarantujących te prawa i szukania sprawiedliwości na forum międzynarodowym.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.1
PDF (English)

Bibliografia

Ainley K. (2011), The International Criminal Court on Trial, “Cambridge Review of International Affairs”, vol. 24.

Alfredsson G., Eide A. (eds.) (1999), The Universal Declaration of Human Rights. A Common Standard of Achievement, Martinus Nijhof Publishers, The Hague–Boston–London.

Bennett Jr. W. H. (1987), A Critique of the Emerging Convention on the Rights of the Child, “Cornell International Law Journal” vol. 20, Issue 1.

Chilton A. S., Golan-Vilella R. (2016), Did the Creation of the United Nations Human Rights Council Produce a Better “Jury”?, “Harvard International Law Journal”, vol. 58.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en.

Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity (1968), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-6&chapter=4&lang=en.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en.

Convention on the Rights of the Child (1989), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en.

Darraj S. M. (2010), The Universal Declaration of Human Rights, Infobase Publishing, New York.

de Hoon M. (2017), The Future of the International Criminal Court. On Critique, Legalism and Strengthening the icc’s Legitimacy, “International Criminal Law Review”, vol. 17.

Freedman R., New mechanism of the UN Human Rights Council, “Netherlands Quarterly of Human Rights” vol. 29.

Glendon M. A (2011), A World Made New. Eleanor Roosevelt and The Universal Declaration of Human Rights, Random House, New York.

Greer S. (2015), Is the Prohibition against Torture,Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law?, “Human Rights Law Review”, vol. 15, Issue 1.

Hug S., Lukács R. (2014), Preferences or blocks? Voting in the United Nations Human Rights Council, “The Review of International Organisations”, vol. 9.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en.

International Covenant on Civil and Political Rights (1966), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en.

Kuźniar R. (2008), Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Morsink J. (2017), The Universal Declaration of Human Rights and the Challenge of Religion, University of Missouri Press, Columbia.

Novak A. (2015), The International Criminal Court. An Introduction, Springer International Publishing AG, Cham.

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2002), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en.

Osiatyński W. (2011), Prawa człowieka i ich granice, Społeczny Instytut Wydawniczy “ZNAK”, Kraków.

Rehman J. (2010), International Human Rights Law, Pearson Education Limited, London.

Resolution of the Economic and Social Council, 1235, XLII (1967), Economic and Social Council, http://hrlibrary.umn.edu/procedures/1235.html.

Resolution of the Economic and Social Council, 1296, XLIV (1968), Economic and Social Council, https://www.globalpolicy.org/component/content/article/177/31832.html.

Resolution of the Economic and Social Council, 1503, XLVIII (1970), Economic and Social Council, https://digitallibrary.un.org/record/84193.

Resolution of the General Assembly of the United Nations, A/RES/60/251 (2006), General Assembly of the United Nations, https://www.refworld.org/docid/4537814814.html.

Rome Statute of the International Criminal Court (1998), https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf.

Schabas W. (2011), An introduction in the International Criminal Court, Cambridge University Press, Camridge.

Schabas W. (ed.) (2013), The Universal Declaration of Human Rights. The Travaux Préparatoires, Cambridge University Press, Cambridge.

Scheffer D. (2012), All the Missing Souls. A Personal History of the War Crimes Tribunals, Princeton University Press, Princeton.

Security Council Resolution S/RES/808 (1993), Security Council, http://unscr.com/en/resolutions/808.

Security Council Resolution, S/RES/955 (1994), Security Council, https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/ij-sres955.php.

Spain Bradley A. S. (2019), Human Rights Racizm, “Harvard Human Rights Journal”, vol. 32.

The International Convention on Suppression and Punishment the Crime of Apartheid (1973), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf.

The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1999), General Assembly of the United Nations, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310110723/http://www.justice.gov.uk/publications/docs/un-optional-protocol-women.pdf.

The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on the Abolition of the Death Penalty (1989), General Assembly of the United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4.

United Nations Charter (1945), United Nations, https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf.

Universal Declaration of Human Rights (1948), General Assembly of United Nations, https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.

Universal Declaration of Human Rights (1948), United Nations, https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.

Weissbrodt D., Heilman Ch. (2011), Defining Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment, “Law and Inequality”, vol. 29.

Welling J. J. (2008), International Indicators and Economic, Social, and Cultural Rights, “Human Rights Quarterly”, vol. 30.

William Sweet (ed.) (2003), Philosophical Theory and the Universal Declaration of Human Rights, University of Ottawa Press, Ottawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.