Wizerunek Chin i Rosji w prasie amerykańskiej podczas pandemii
PDF (English)

Słowa kluczowe

wizerunek Chin
wizerunek Rosji
Pew Research Center
ankieta
opinia publiczna
stronniczość
Republikańska Partia Stanów Zjednoczonych
Partia Demokratyczna Stanów Zjednoczonych

Jak cytować

Rybalko, M. (2020). Wizerunek Chin i Rosji w prasie amerykańskiej podczas pandemii. Przegląd Politologiczny, (3), 19–28. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.2

Abstrakt

Prasa amerykańska negatywnie przedstawia zarówno Rosję, jak i Chiny, a podczas obecnej pandemii wizerunek tych autorytarnych państw stał się jeszcze bardziej negatywny. Sytuacja dotycząca koronawirusa działa jako efekt interakcji, gdy bardziej radykalne postawy znajdują odzwierciedlenie w komunikatorach internetowych i mediach internetowych. Wcześniejsze tematy krytyki w mediach ustąpiły miejsca dominującemu tematowi – chińskiej odpowiedzialności za wirusy. Każda historia sukcesu pochodząca z Chin lub Rosji jest wątpliwa lub uciszana. Nie ma pozytywnych wiadomości w autorytarnym systemie politycznym. Do analizy treści wizerunku Rosji i Chin wykorzystano dane z New York Times.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.2
PDF (English)

Bibliografia

Boot M., Trump Can’t Blame China for his Own Coronavirus failures, “The Washington Post”, 04.05.2020, https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/03/trump-cant-blame-china-his-own-coronavirus-failures/, 22 May, 2020.

Devlin K., Silver L., Huang C. U. S., Views of China Increasingly Negative Amid Coronavirus Outbreak, “Pew Research Survey”, 21.04/2020, https://www.pewresearch.org/global/2020/04/21/u-s-views-of-china-increasingly-negative-amid-coronavirus-outbreak/, 14 May, 2020.

Downs A. (1957), An Economic Theory of Democracy, Harper Collins, New York.

Huang Ch., Cha J., Russia and Putin Receive Low Ratings Globally, “Pew Research Center”, 07.02.2020, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/russia-and-putin-receive-low-ratings-globally/, 18 May, 2020.

Letterman C., Image of Putin, Russia Suffers Internationally, “Pew Research Center”, 06 December 2018, https://www.pewresearch.org/global/2018/12/06/image-of-putin-russia-suffers-internationally/, 21 May, 2020.

Letters to the Editor Was China to blame for the pandemic? Depends on whom you ask, “The Washington Post”, 10.05.2020, https://www.washingtonpost.com/opinions/was-china-to-blame-for-the-pandemic-depends-on-whom-you-ask/2020/05/10/2d2a0c18-907b-11ea-9322-a29e75effc93_story.html, 20 May, 2020.

Myers S., China Pushes Back as Coronavirus Crisis Damages its Image, “The New York Times”, 04.03.2010, https://www.nytimes.com/2020/03/06/world/asia/china-coronavirus-image.html, 24 May, 2020.

Ria News (Novosti), 10.08.2015, https://ria.ru/20151008/1298362402.html, 15 May, 2020.

Ria News (Novosti), 28.01.2016, https://ria.ru/20160128/1366017819.html?in=t, 15 May 2020.

Sniderman P., Brody R., Tetlock P. (1991), Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology, Cambridge University Press, Cambridge.

Zaller J. (1992), The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge University Press.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.