Wpływ globalizacji na kontrolę siły strukturalnej w państwach rozwiniętych w latach 90. i 2000

Main Article Content

Shlomo Waichman

Abstrakt

Ze względu na swój charakter globalizacja podważa kontrolę rządu. W artykule skupiono się na wpływie globalizacji na kraje rozwinięte. W szczególności analizuje, w jaki sposób globalizacja wpłynęła na każdą z czterech następujących instytucji: (i) zarządzanie, (ii) rynki kapitałowe, (iii) państwo opiekuńcze oraz (iv) rynek pracy. Można to podsumować następująco: rządy ograniczyły się w podejmowaniu decyzji, krajowe rynki kapitałowe przekształciły się w gałęzie rynku globalnego i tym samym nie były w stanie swobodnie promować interesów wewnętrznych, państwo opiekuńcze służy raczej kapitalizmowi niż chroni społeczeństwo i zmniejsza nierówności, a rynek pracy doświadcza migracji pracowników do krajów rozwiniętych, podczas gdy branże przeniosły się za granicę do krajów rozwijających się.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Shlomo Waichman, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Shlomo Waichman – jest doktorantem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Basu K. (2016), Globalization of labor markets and growth prospects of nations, “Journal of Policy Modeling”, 38, pp. 656–669.
 2. Cerny P. G. (1994), The dynamics of globalization: technology, market structure, and policy response, “Policy Sciences”, 27(4), pp. 319–342.
 3. Esping-Andersen G. (1990), The three worlds of welfare capitalism, Prinston University Press, Prinston, NJ.
 4. Estreicher S. (2010), Trade unionism under globalization: The demise of voluntarism?, “Saint Louis Law Journal” 54(2), pp. 415–426.
 5. Guven A. B. (2018), Whither the Post Washington Consensus? International Financial Institutions and Development Policy Before and After Crisis, “Review of International Political Economy” 25(3), pp. 392–417.
 6. Israel S., Spannagel D. (2019), Material deprivation in the EU: A multilevel analysis on the influence of decommodification and defamilisation policies, “Acta Sociologica”, 62(2), pp. 152–173.
 7. Johnston W. B. (1991), Global workforce 2000: The new world labor market, “Harward Business Review”, 69(2), pp. 115–127.
 8. Kim T. K., Zurlo K. (2009), How does economic globalization affect the welfare state? Focusing on the mediating effect of welfare regimes, “International Journal of Social Welfare”, 18(2), pp. 130–141.
 9. Lammers I., van Gerven-Haanpää M. M., Treib O. (2018), Efficiency or compensation? The global economic crisis and the development of the European Union’s social policy, “Global Social Policy”, 18(3), pp. 304–322.
 10. Nonini D. (2002), Introduction: transnational migrants, globalization processes, and regimes of power and knowledge, “Critical Asian Studies”, 34(1), pp. 3–17.
 11. Posner E. R., Weyl E. G. (2018), Radical markets: Uprooting capitalism and democracy for a just society, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 12. Robles A. C. Jr. (2008), EU negotiations with SADC and Mercosur: Integration into the World Economy or market access for EU firms?, “Third World Quarterly”, 29(1), pp. 181–197.
 13. Sat N. A. (2009), Revisiting transnational corporations’ literature: The implicit emphasis on spatial reflections, “Gazi University Journal of Science”, 22(1), pp. 41–50.
 14. Trumka R. L. (2011), A global new deal: Making globalization work for labor, “Harward International Review”, 33(2), pp. 42–46.
 15. Ubi E. N. (2008), Globalization and the erosion of the sovereignty of state in the 21st century, “ICFA Journal of International Relations”, 2(1), pp. 7–22.
 16. Vasiliev V. S. (2014), Financial Market Global, “Value Inquiry Book Series”, 276, pp. 207–209.
 17. Walter S. (2010), Globalization and the Welfare State: Testing the Microfoundations of the Compensation Hypothesis, “International Studies Quarterly”, 54, pp. 403–426.
 18. Wickramasekara P. (2008), Globalization, international labour migration and the rights of migrant workers, “Third World Quarterly”, 29(7), pp. 1247–1264.
 19. Zingales L. (2012), A capitalism for the people: Recapturing the lost genius of American prosperity, Basic Books: A Member of the Perseus Books Group, New York, NY.