Pochwała sędziego kalejdoskopowego: inne odczytanie orzecznictwa sędziego C. G Weeramantry’ego przed polityką władzy w MTS

Main Article Content

Punsara Amarasinghe

Abstrakt

Polityka władzy zawsze była wielką przeszkodą w osiągnięciu sprawiedliwego konsensusu w prawie międzynarodowym. W szczególności podejście realizmu politycznego wywodzące się z potężnych państw często podważa równość i sprawiedliwość w międzynarodowej sferze prawnej. Jednak sądownicza mądrość niektórych wybitnych sędziów w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości wykazała niezwykłą śmiałość wobec najtrudniejszej polityki władzy. Ten artykuł ujawnia uniwersalistyczne podejście stosowane przez nieżyjącego już sędziego prawniczego C. G Weeramantry’ego podczas jego kadencji w MTS. W tym artykule szukamy sposobu, w jaki sędzia Weeramantry przedstawił swoje wyroki i opinie doradcze jako prawnik wyłoniony z Globalnego Południa. Artykuł ten oceni wkład wniesiony przez sędziego Weeramantry w złożoną przestrzeń sądową wypełnioną polityką władzy, zarówno z prawnego, jak i filozoficznego punktu widzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Punsara Amarasinghe, Scuola Superiore Sant Anna, Pisa

Punsara Amarasinghe jest doktorantem w Instytucie Prawa i Polityki w Scuola Superiore Sant Anna w Pizie we Włoszech. Wcześniej był rocznym stypendystą naukowym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie i uzyskał tytuł LL.M z prawa międzynarodowego publicznego na South Asian University w New Delhi w Indiach.

Bibliografia

  1. Anghie A., Chmni B. (2003), Third World and International Order: Law, Politics and Globalization, Bril-Nijhof, 1st Edition, pp. 34.
  2. Green Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993.
  3. Hendlin Yogi (2014), The Threshold Problem in Intergenerational Justice, “Ethics and the Environment”, vol. 19, no. 2 (Fall 2014), pp. 1–38.
  4. Holms O., Posner R. (eds.), 1997, The Essential Holmes: Selections from the letters, speeches and judicial opinions, University of Chicago Press, pp. 139.
  5. Hungary/Slovakia, Judgment, I.C.J. Reports 1997.
  6. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, International Court of Justice (ICJ), 8 July 1996.
  7. Smith S., Borough Van Der. (1998), Legal and Moral Defects of Nuclear Deterrence, Peace and Conflict Studies Quarterly, John Hopkins University Press, pp. 56–123.
  8. Weeramantry C. J. (2004), Universalizing International Law: Developments in International Law, Brill-Nijhoff, pp. 167.
  9. Weeramantry C. J. (1975), The Law in Crisis: Bridges of Understanding, Sarvodaya Vishva Lekha, pp. 23.