Wybrane obszary aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1991-2018 – aspekt ilościowy
PDF (English)

Słowa kluczowe

kobiety w polityce
aktywność polityczna kobiet
Sejm
kobiety w Sejmie
komisje sejmowe

Jak cytować

Pająk-Patkowska, B. (2020). Wybrane obszary aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1991-2018 – aspekt ilościowy. Przegląd Politologiczny, (4), 61–71. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.4.4

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza aktywności kobiet w polskim Sejmie w okresie pomiędzy 1991 a 2018 rokiem, co obejmuje 8 kadencji. Z analiz wyłączono działalność Sejmu X kadencji (1989–1991), ze względu na specyfikę wyborów, jak i odmienny sposób funkcjonowania sejmu w tym okresie. W oparciu o dokumenty regulujące pracę Sejmu, określone zostały możliwe pola aktywności w tym organie oraz udział w nich kobiet. Przyjęto hipotezę zakładającą, że w organach władzy czy miejscach gwarantujących do niej większy dostęp (Prezydium Sejmu, pełnienie funkcji Marszałka Sejmu, przewodniczenie komisjom sejmowym) występuje dysproporcja pomiędzy posłami i posłankami. Założono również, że kobiety są bardziej aktywne w tych komisjach, które zajmują się obszarami stereotypowo przypisywanymi kobietom, takimi jak edukacja czy zdrowie. Zastosowano metodę analizy dokumentów oraz metodę statystyczną w celu porównania danych dotyczących aktywności posłów i posłanek. Materiał badawczy stanowiły dane dostępne na stronie sejm.gov.pl (archiwum ośmiu kadencji). Warto podkreślić, że strona ta stanowi wiarygodne źródło danych, wiele zasobów zostało już zdygitalizowanych, co znacznie ułatwia dostęp do materiału badawczego.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.4.4
PDF (English)

Bibliografia

Archiwum Sejmu RP, Archiwum (sejm.gov.pl).

Dziemba R. (2009), „Słaba płeć” w silnych mediach, in: Płeć w życiu publicznym, eds. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Toruń.

Klimowicz M., Pacześniak A., Wiktorska-Święcka A. (2009). Płeć w społeczeństwie, ekonomii, polityce, Toruń.

Kobiety w polityce. Statystyki międzynarodowe (2019), Opracowania tematyczne, OT-676, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu.

Koźbiał K. (2016), Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, in: Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries, eds. M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz, Poznań–Usti nad Labem.

Piontek D. (2016), Female politicians in new European democracies: players or ferns?, in: Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries, eds. M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz, Poznań–Usti nad Labem.

Pająk-Patkowska B. (2019), Uwarunkowania obecności i aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1989–2018, Poznań.

Renzetti C., Curran D. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. M.P. 2020, poz. 476.

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, t.j. Dz. U. 2018, poz. 1799.

Zubik M. (2003), Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydaw. Sejmowe, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.