Spór polityczny w Polsce, w oczach facebookowych slaktywistów
PDF (English)

Słowa kluczowe

democracy crisis
hate speech
slacktivism
social media

Jak cytować

Pawlak, P. (2021). Spór polityczny w Polsce, w oczach facebookowych slaktywistów. Przegląd Politologiczny, (1), 23–37. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.2

Abstrakt

Niniejszy tekst jest raportem z badań nad wybranymi aspektami kryzysu demokracji w Polsce. Problem analizy koncentruje się na pytaniach o stosunek uczestników sporu politycznego do przeciwników, możliwości (i sposobu) osiągnięcia porozumienia oraz oceny sytuacji. Obszar analizy wybrałem, traktując media społecznościowe jako przejrzystą platformę do sporu politycznego (szczególnie podczas pandemii SARS-CoV-2). Istotą badania było znalezienie respondentów wyraźnie zaangażowanych w spór polityczny. Autor wskazał portal Facebook między innymi dlatego, że platforma ta tworzy miejsce dla wielu aktywnie działających grup tematycznych, skupiających zwolenników poszczególnych opcji politycznych. Fakt ten ułatwia dotarcie do respondentów o preferowanych cechach. Badanie przeprowadzono w okresie od 13.12.2020 r. Do 25.01.2021 r. Na podstawie autorskiego formularza składającego się z 15 pytań. Próba badawcza liczy 220 respondentów: 126 kobiet i 94 mężczyzn w wieku od 14 do 72 lat. Odpowiednio do charakteru zmiennych i liczebności próby obliczono współczynnik kontyngencji i test Kruskala-Wallisa oraz istotność statystyczną uzyskanych wyników. Wszystkie analizy wykonano w oparciu o oprogramowanie SPSS w wersji 26 i Microsoft Excel.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.2
PDF (English)

Bibliografia

Almond G., Verba S. (1989), The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, London.

Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk.

Bierzanek R., Symonides J. (2005), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa.

Dijk van J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa.

Economist Intelligence 2019.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa.

Huntington S. (2006), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa.

Kaniewska-Sęba A., Pająk-Patkowska B. (2017), Negative recommendation in social media – theoretical approach and case studies, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, s. 45–60.

Milbrath L.W., Goel L. (1977), Political Participation: How and why Do People Get Involved in Politics, New York.

Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław.

Pałubicka A. (2013), Gramatyka kultury europejskiej, Bydgoszcz.

Pariser E. (2011), The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, London.

Pawlak P. (2014), Обобществление политических дискуссий на примере интернете: агрессия и поиск компромисса – анализ конкретного случая, „Известия Иркутского государственного университета. Серия психология”, t. 9, s. 57–68.

Pawlak P. (2016), Charakter dyskusji politycznej na portalach informacyjnych. Studium przypadku, „Studia Europaea Gnesnensia”, nr 13, s. 201–224.

Pawlak P., Strzelecki W. (2012), Deindywidualizacja w Sieci i w środowisku wielkomiejskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Studia Informatica”, nr 29, Szczecin.

Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata: studia z teorii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Szczepankowski R. (2020), To jest wojna! Protestów ciąg dalszy, „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada.

Wiatr J. (1999), Socjologia polityki, Warszawa.

Więckiewicz M. (2013), »Lubię to«, czyli angażuję się? Analiza typowanych dla slaktywizmu działań internetowych w odniesieniu do koncepcji »pokolenie leni«, w: Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce, red. M. Babecki, F. Pierzchalski, Kraków, s. 133–134.

Zuba K. (2015), Pomiędzy pragmatyzmem a radykalizmem. Ideologia w dobie postideologii, w: Ideologie doktryny ruchy społeczne i polityczne, eds. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Lublin.

Ahlgren M. (2020), Statystyki Facebooka dla 2020, https://www.websitehostingrating.com/pl/facebook-statistics/, Jan 2021.

Christensen H. (2011), Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means?, https://firstmonday.org/article/view/3336/2767, Feb 2021.

Democracy Indeks (2019), [w:] Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/topic/democracy-index, Jan 2021.

Dziermański A. (2019), Twitter rezygnuje z reklam politycznych. Zupełnie inaczej niż Facebook, Telepolis, https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje-i-rozrywka/twitter-reklamy-polityczne-facebook, Jan 2021.

Freedom House Reports (2020), Freedom House, https://freedomhouse.org/about-us/board-leadership, Jan 2021.

Hitlin P., Rainie L. (2019), Facebook Algorithms and Personal Data, Pew Research Center, https://www.pewresearch.org/internet/2019/01/16/facebook-algorithms-and-personal-data/, Jan 2021.

Jasińska A. (2020), Czy czeka nas wojna domowa, Rafał Trzaskowski – Ruch Wspólna Polska, https://www.facebook.com/groups/508009376719939/permalink/738590873661787, Jan 2021.

Kaczyński J. (2020), Oświadczenie Prezesa PiS, Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość, http://pis.org.pl/aktualnosci/oswiadczenie-prezesa-pis-wicepremiera-jaroslawa-kaczynskiego, 30.10.2020.

Kosiński M. (2017), https://www.vice.com/en/article/mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win, Jan 2021.

Press Freedom Index (2020), Reporters Without Borders, https://rsf.org/en/ranking/2020, Jan 2021.

Reporters Without Borders, 2020

Rogulski A. (2020), Użytkownicy social media w Polsce i na świecie, https://www.whysosocial.pl/uzytkownicy-social-media-w-polsce-i-na-swiecie/, Jan 2021.

Wenzel M. (2017), Media a poglądy polityczne, https://www.swps.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/18355-media-a-poglady-polityczne, Jan 2021.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.