Podejście interpretacyjne w nauce o polityce – omówienie 4 numeru „Teorii Polityki”
PDF

Jak cytować

Aksiuto, K. (2021). Podejście interpretacyjne w nauce o polityce – omówienie 4 numeru „Teorii Polityki”. Przegląd Politologiczny, (1), 155–162. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.11

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.1.11
PDF

Bibliografia

Anderson R. L. (2008), The Debate over the Geisteswissenschaften in German Philosophy, w: The Cambridge History of Philosophy 1870–1945, red. T. Baldwin, Cambridge University Press, Cambridge, s. 221–234.

Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bachryj-Krzywaźnia M. (2016), Interpretacjonizm narratywistyczny. Filozoficzna geneza, założenia metodologiczne i potencjał analityczny, w: Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 127–146.

Ball T. (2020), Lincoln’s Deadly Hermeneutics, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 197–215.

Bevir M., Rhodes R. A. W. (2016), Interpretive political science: mapping the field, w: Routledge Handbook of Interpretive Political Science, red. M. Bevir, R. A. W. Rhodes, Routledge, New York, s. 3–27.

Blok Z., Kołodziejczak M. (2020), Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 7–10.

Brożek P. (2020), Legal Interpretation: Towards a New Paradigm?, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 79–92.

Czajowski A. (2020), Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 43–60.

Hanson R. L. (2020), Original Intent and Popular Government: A Madisonian Perspective, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 217–240.

Hudzik J. P. (2020), Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 139–166.

Jabłoński A. W. (2020), Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 11–30.

Johnson R., Cuerton A., Kant’s Moral Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/, 25.07.2020.

Kułakowska M. (2020), Interpretive Theories in Political Science, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 31–41.

Kurowska X. (2020), Interpretive Scholarship in Contemporary International Relations, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 93–107.

Laska A. (2020), O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 167–182.

Nocoń J. (2020), Interpretacja funkcji w socjobiologicznych koncepcjach polityki, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 183–195.

Pierzchalski F. (2020), „Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 61–77.

Taylor Ch. (1985), Interpretation and the Sciences of Man, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences, Philosophical Papers 2, Cambridge University Press, Cambridge, s. 15–57.

Teichert D. (2020), Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 123–138.

Węgrzecki J. (2020), Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 109–122.