Największe polskie miasta wobec pierwszej fali pandemii COVID-19. Perspektywa miejskiej administracji samorządowej

Main Article Content

Kamil Glinka

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza działań miejskiej administracji samorządowej ukierunkowanych na przeciwdziałanie destrukcyjnym skutkom pandemii COVID-19 w okresie tzw. pierwszej fali pandemii COVID-19 (marzec–czerwiec 2020). Artykuł koncentruje się na polskich miastach na prawach powiatu i przedstawia wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 47 urzędów miejskich, uzupełnione o analizę treści dokumentów (ustaw, rozporządzeń i zaleceń) oraz elementy analizy porównawczej. Przeprowadzone postępowanie badawcze nie pozwala na potwierdzenie hipotezy. Nie istnieje bowiem schemat reakcji na pandamię COVID-19, na który składają się działania miejskiej administracji samorządowej o “oddolnym” charakterze prowadzone w najbardziej doświadczonych przez pandemię COVID-19 obszarach polityki miejskiej. Okazuje się, że większość prowadzonych działań to działania “odgórne”, które wpisują się – co wynika z odpowiedzi respondentów – w rozwiązania przyjęte przez centralną administrację rządową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Glinka, K. (2021). Największe polskie miasta wobec pierwszej fali pandemii COVID-19. Perspektywa miejskiej administracji samorządowej. Przegląd Politologiczny, (2), 47-69. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Kamil Glinka, Uniwersytet Wrocławski

KAMIL GLINKA – adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz International Visegrad Fund. Jego zainteresowania naukowe obejmują: public governance, politykę miejską i politykę regionalną, komunikowanie publiczne, marketing terytorialny i marketing polityczny.

Referencje

 1. Abramowitz S. M. et al. (2015), Community-Centered Responses to Ebola in Urban Liberia: The View from Below, “PLOS Neglected Tropical Diseases”, 9(5).
 2. Act. (1990), Journal of Laws 1990, no. 16, item. 95. Act of March 8, 1990 on local government.
 3. Act. (1998a), Journal of Laws 1998, no. 91, item. 578. Act of June 5, 1998 on poviat self-government.
 4. Act. (1998b), Journal of Laws 1998, no. 9, item. 576. Act of June 5, 1998 on voivodship self-government.
 5. Act. (2001), Journal of Laws 2001, no. 112, item 1198, Act of September 6, 2001 on access to public information.
 6. Act. (2018), Journal of Laws 2018, item 130, 1349. Act of 11 January 2018 amending certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public bodies.
 7. Act. (2020a), Journal of Laws 2020, item. 374, The Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, prevention and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them.
 8. Act. (2020b), Journal of Laws 2020, item. 567, The Act of March 31, 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, prevention and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, and certain other acts.
 9. Act. (2020c), Journal of Laws 2020, item. 695, Act of April 16, 2020 on specific support instruments in connection with the spread of SARS-CoV-2 virus.
 10. Act. (2020d), Journal of Laws 2020, item. 875, Act of May 14, 2020 amending certain acts in the field of protective measures in connection with the spread of SARS-CoV-2 virus.
 11. Act. (2020e), Journal of Laws 2020, item. 1086, Act of 19 June 2020 on interest subsidies for bank loans granted to entrepreneurs affected by the effects of COVID-19 and on simplified proceedings for approval of an arrangement in connection with the occurrence of COVID-19.
 12. Association of Polish Cities (2020a), Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stanu epidemii CoVID-19, https://www.miasta.pl/aktualnosci/stanowisko-zarzadu-zmp-w-sprawie-stanu-epidemii-covid-19, 10.11.2020.
 13. Association of Polish Cities (2020b), Miasta wobec pandemii, https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/miasta-wobec-epidemii, 10.02.2021.
 14. Awasthi A., Mavlankar D. (2020), COVID-19 in India: an epidemic in congested cities. BMJ Global Health, https://blogs.bmj.com/bmjgh/2020/05/28/covid-19-in-india-an-epidemic-in-congested-cities/, 10.11.2020.
 15. Bartolini S. (2005), Restructuring Europe. Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union, Oxford University Press, Oxford.
 16. Brady H. E. (2000), Contributions of Survey Research to Political Science, “Political Science and Politics”, 33(1).
 17. Brenner N. (1998), Global cities, global states: global city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe, “Review of International Political Economy”, 5(1).
 18. Brenner N. (2001), The limits to scale? Methodological reflections on scalar structuration, “Progress in Human Geography”, 25(1).
 19. Brenner N. (2003), Standortpolitik. State Rescaling and the Metropolitan Governance in Western Europe, “disP – The Planning Review”, 152.
 20. Brenner N. (2004), New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press, New York.
 21. Brenner N. (2019), New Urban Spaces. Urban Theory and the Scale Question, Oxford University Press, New York.
 22. Chakraborty I., Maity P. (2020), COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention, “Science of the Total Environment”, 728(1).
 23. Chandler J. A. (2017), Public policy and private interest. Ideas, self-interest and ethics in public policy, Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York.
 24. Chia T., Oyeniran O. I. (2020), Human health versus human rights: An emerging ethical dilemma arising from coronavirus disease pandemic, “Ethics Med Public Health”, Jul. Sep.
 25. Coltart C. E. M. et al. (2017), The Ebola outbreak, 2013–2016: old lessons for new epidemics, “Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci”, May.
 26. Dąbrowski M. (2012), Shallow or deep Europeanisation? The uneven impact of EU Cohesion policy on the regional and local authorities in Poland, “Environment and Planning C Government and Policy”, 30(4).
 27. Della Porta D. (2008), Comparative analysis: case-oriented versus variable-oriented research, in: Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, eds. D. Della Porta, M. Keating, Cambridge University Press, Cambridge.
 28. DiGaetano A., Klemanski J. S. (1993), Urban regimes in comparative perspective. The politics of urban development in Britain, “Urban Affairs Quarterly”, 29.
 29. Dunn W. N. (2018), Public policy analysis. An integrated approach, Routledge, New York–London.
 30. Dye T. R. (2017), Understanding public policy, Pearson, Boston.
 31. Easton D. (1965a), A System Analysis of Political Life, Wiley, New York.
 32. Easton D. (1965b), A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
 33. Elander I., Gustaffson M. (1993), The re-emergence of local self-government in Central Europe. Some notes on the first experience, “European Journal of Political Research”, 23(3).
 34. Elkin S. L. (1987), City and Regime in the American Republic, University of Chicago Press, Chicago.
 35. EUROCITIES (2020), Live updateds COVID-19, https://covidnews.eurocities.eu/city-overview-of-measures/, 10.02.2021.
 36. European Committee of the Regions (2020), Potential impacts of COVID-19 on regions and cities of the EU, https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/IMPACTS-COVID-19.pdf, 10.02.2021.
 37. Florina M. P. (1975), Formal Models in Political Science, “American Political Science Journal”, 19(1).
 38. Glaeser E. (2011), Triumph of the City. How our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier, Penguin Books, New York.
 39. Glinka K. (2015), Cooperation within Network? City marketing in the network perspective, in: New Public Governance in the Visegrad Group (V4), ed. R. Wiszniowski, K. Glinka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 40. Glinka K. (2020a), E-komunikowanie polityczne w warunkach pandemii COVID-19 – doświadczenia małych miast województwa dolnośląskiego, “Polityka i Społeczeństwo”, 4(18).
 41. Glinka K. (2020b), Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 42. Glinka K. (2020c), The urban regime theory in political science research – the possibilities and limitations of implementation, “Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, 8(2).
 43. Glinka K. (2020d), System conditions of urban policy in Poland and Hungary, in: Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine, ed. K. Glinka, Peter Lang Publishing, Berlin.
 44. Glinka K. (2020e), Urban policy at the interface between the state and the city. The case of the Visegrad Group states and Ukraine, in: Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine, ed. K. Glinka, Peter Lang Publishing, Berlin.
 45. Gonzalez Medina M., Fedeli V. (2015), Exploring European urban policy: Towards an EU-national urban agenda?, “Gestión y Análisis de Políticas Públicas”, 14(14).
 46. Government of the Republic of Poland (2020), Tarcza antykryzysowa. Samorządy, https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wsparcie-samorzady, 10.02.2021.
 47. Holland B. (2015), Typologies of national urban policy: A theoretical analysis, “Cities”, 48.
 48. Honey-Roses J. et al. (2020), The Impact of COVID-19 on Public Space: A Review of the Emerging Questions, https://www.researchgate.net/publication/340819529_The_Impact_of_COVID19_on_Public_Space_A_Review_of_the_Emerging_Questions, 10.11.2020.
 49. Hooghe L., Marks G. (2003), Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance, “The American Political Science Review”, 97, 2.
 50. Howland D., Larsen Becker M., Prelli L. J. (2006), Merging Content Analysis and the Policy Sciences: A System to Discern Policy-Specific Trends from News Media Reports, “Policy Sciences”, 39(3).
 51. Idris J., Fagbenro A. (2019), Lagos the Mega-City: A Report on How the Metropolis Handled an Outbreak of the Ebola Epidemic, in: Socio-cultural Dimensions of Emerging Infectious Diseases in Africa. An Indigenous Response to Deadly Epidemics, eds. G. B. Tangwa, A. Abayomi, S. J. Ujewe, N. S. Munung, Springer.
 52. Imbroscio D. L. (1998), Reformulating urban regime theory: The division of labor between state and market reconsidered, “Journal of Urban Affairs”, 20.
 53. Intitute of Regional and Urban Development (2020), Działania miast podczas pandemii, kwiecień 2020, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2020/04/Dzia%C5%82ania-miast-podczas-pandemii-marzec-2020-Grochowicz-Salata-Kochanowski-raport.pdf, 10.02.2021.
 54. Ito N. C. et al. (2020), Public Capacity, Plural Forms of Collaboration, and the Performance of Public Initiatives: A Configurational Approach, “Journal of Public Administration Research and Theory”, 30(4).
 55. Jessop B. (2013), Hollowing out the ‘Nation-State’ and Multi-level Governance, in: A Handbook of Comparative Social Policy, ed. P. Kennet, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 56. Jones B., Keating M. (1995), The European Union and the Regions, Clarendon Press, Oxford.
 57. Jones M. (2019), The Political Economy of Sub-National Economic Development, Edward Elgar Publishing.
 58. Jordan A. (2001), The European Union. An evolving system of multi-level governance... or government?, “Policy & Politics”, 29, 2.
 59. Kjaer A. M. (2009), Governance and the Urban Bureaucracy, in: Theories of Urban Politics, eds. J. S. Davies, D. L. Imbroscio, SAGE, Thousand Oaks, California.
 60. Kjaer A. M. (2011), Rhodes’ contribution to governance theory: Praise, criticism and the future governance debate, “Public Administration”, 89(1).
 61. Klimczuk-Kochańska M., Klimczuk A. (2016), Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, in: Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, eds. U. Sadioglu, K. Dede, IGI Global, Hershey.
 62. KPMG (2020b), Poland. Government and institution measures in response to COVID-19, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/poland-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html, 10.11.2020.
 63. Kraft M. E., Furlog S. R. (2021), Public policy. Politics, analysis, and alternatives, CQ Press, Thounsad Okas, California.
 64. Lackowska M. (2010), Nowe interpretacje teoretyczne polityki wielkomiejskiej, “Studia Regionalne i Lokalne”, 2.
 65. Lackowska M. (2014), Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 66. Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H. (2016), Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990–2014), “Regional & Federal Studies”, 26, 3.
 67. Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H., Hlepas N., Swianiewicz P., Steyvers K., Navarro C. (2019), Patterns of Local Autonomy in Europe. Governance and Public Management, Palgrave Macmillan, Cham.
 68. Lam W. K., Zong N. S., Tam W. C. (2003), Overview on SARS in Asia and the World, “Respirology”, 8(1).
 69. Lawerack G., Manoncourt E. (2015), Key experiences of community engagement and social mobilization in the Ebola response, “Global Health Promotion”, 23, 1.
 70. Mair P. (1999), Searching for the Positions of Political Actors: A Review of Approaches and an Evaluation of Expert Surveys in Particular, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/fb463aa5-49d2-4ba6-8b88-aeca865ac475.pdf, 10.11.2020.
 71. Masci J. R., Bass E. (2017), Ebola: Clinical Patterns, Public Health Concerns, CRC Press.
 72. McKibbin W., Fernando R. (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/20200302_COVID19.pdf, 10.11.2020.
 73. Młyniec E. (2004a), Aktor polityczny, in: Leksykon politologii, eds. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla2, Wrocław.
 74. Młyniec E. (2004b), Aktywność polityczna, in: Leksykon politologii, eds. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla2, Wrocław.
 75. Morton R. (1999), Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science, Cambridge.
 76. Morton R.(2009), Formal Modeling and Empirical Analysis in Political Science, in: Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft, eds. S. Pickel, G. Pickel, D. Lauth, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 77. Newing J., Fritsh S. (2009), The Case Survey Method and Applications in Political Science, https://www.researchgate.net/publication/228162937_The_Case_Survey_Method_and_Applications_in_Political_Science, 11.11.2020.
 78. Offe C. (2009), Governance: An “Empty Signifier”?, “Constellations”, 16(4).
 79. Organisation for Economic Cooperation and Development (2020c), The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments, https://www.oecd.org/governance/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments-fb952497-en.htm, 10.02.2021.
 80. Organisation for Economic Cooperation and Development (2020d), Key impacts, http://www.oecd.org/coronavirus/en/#key-impacts, 10.11.2020.
 81. Organisation for Economic Cooperation and Development (2020e), Key policy responses from the OECD, http://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses, 10.11.2020.
 82. Pawłowska A., Kmieciak R., Kołomycew A., Radzik-Maruszak K., Antkowiak P. (2020), Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 83. Peters B. G. (2019), American public policy: promsises and performances, SAGE, CQ Press, Los Angeles.
 84. Poland.In. (2020), PM announces border lockdown, other virus countermeasures, https://polandin.com/47115218/pm-announces-border-lockdown-other-virus-countermeasures, 10.11.2020.
 85. Qui W., Hu C., Mao A., Wu J. (2018), The Impacts on Health, Society, and Economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study, “Journal of environmental and Public Health”.
 86. Radzik-Maruszak K. (2019), Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 87. Rajca L. (2019), Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Elipsa, Warszawa.
 88. Recommendations (2020), Rekomendacje postępowania w związku z pandemią COVID-19, https://www.gov.pl/web/gis/wiadomosci?page=11&size=10, 10.02.2021.
 89. Regulation (2020a), Journal of Laws 2020, item 566, REGULATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS of March 31, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with an epidemic.
 90. Regulation (2020b), Journal of Laws 2020, item 697, REGULATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS of April 19, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with an epidemic.
 91. Regulation (2020c), Journal of Laws 2020, item 491, Regulation of the Minister of Health of March, 20 2020 on the declaration of an epidemic in the territory of the Republic of Poland.
 92. Regulation (2020d), Journal of Laws 2020, item 522, Regulation of the Minister of Health of March 24, 2020 amending the regulation on the declaration of an epidemic in the territory of the Republic of Poland.
 93. Regulska A. (1993), Local government reform in Central and Eastern Europe, in: Local Government in the New Europe, J. R. Bennet, Belhaven Press, London.
 94. Regulska J., Regulski J. (2000), Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej – sukcesy i porażki, in: Europa Środkowo-Wschodnia, region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, ed. A. Rybczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 95. Regulski J. (1993), Rebuilding local government in Poland, in: Local Government in the New Europe, ed. J. R. Bennett, Belhaven Press, London–New York.
 96. Regulski J., Kocon W. (1994), From Communism Towards Democracy: Local Government Reform in Poland, in: Local Government and Market Decentralization, ed. J. Benett, United Nations University Press, Tokyo–New York–Paris.
 97. Rhodes R. A. W. (1994), The Hollowing Out of the State. The Changing Nature of the Public Service in Britain, “The Political Quarterly”, 65(2).
 98. Rhodes R. A. W. (1996), The New Governance: Governing without Government, “Political Studies”, 44(4).
 99. Rhodes R. A. W. (1997), Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham.
 100. Ribeiro H. V., Sunahara A. S., Sutton J., Perc M., Hanley Q. S. (2020), City size and the spreading of COVID-19 in Brazil, Cornell University, https://arxiv.org/abs/2005.13892, November, 10th 2020.
 101. Sagan I. (2000), Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 102. Sroka J. (2008), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 103. Sroka J. (2018), Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 104. Stier A. J., Berman M. G., Bettencourt L. M. A. (2020), COVID-19 attack rate increases with city size, Cornell University, https://arxiv.org/abs/2003.10376, 10.11.2021.
 105. Stoker G., Mossberger K. (1994), Urban Regime Theory in Comparative Perspective, “Environment and Planning C: Government and Policy”, 12(2).
 106. Stoker G., Mossberger K. (2001), The Evolution of Urban Regime Theory: The Challenge of Conceptualization, “Urban Affairs Review”, 36(6).
 107. Stone C. N. (1989), Regime Politics: Governing Atlanta, 1946–1988, University Press of Kansas.
 108. Stone C. N. (1993), Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach, “Journal of Urban Affairs”, 15.
 109. Swianiewicz P. (2005), Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, “Studia Regionalne i Lokalne”, 4(22).
 110. Swianiewicz P. (2019), Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku, “Studia Politologiczne”, 53.
 111. Swyngedouw E. (1997), Neither global nor local: ‘Glocalization’ and the politics of scale, in: Space of globalization: Reasserting the power of the local, ed. K. R. Cox, Guilford Press.
 112. Swyngedouw E. (2004), Globalisation or ‘Glocalisation’? Networks, Territories and Rescaling, “Cambridge Review of International Affairs” 7(1).
 113. Trzaskowska G. (2008), Epidemia czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 r. Działania władz, akcja szczepień, funkcjonowanie szpitali ospowych w Szczodrem i Prząśniku oraz izolatoriów, Wrocław.
 114. UNESCO (2020), Creative Cities’ response to COVID-19, https://en.unesco.org/creative-cities/content/cities-response-covid-19, 10.02.2021.
 115. United Nations Procurement Division (2020), COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery, http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf, 10.11.2020.
 116. United Nations (2020), United Nations: Policy Brief: COVID-19 in an Urban World, July 2020, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf, 10.02.2021.
 117. Wesley J. J. (2014), Qualitative Document Analysis in Political Science, in: From Text to Political Positions, eds. B. Kaal, I. Maks, A. van Elfrinkhof, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelpia.
 118. World Bank (2020), Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data, http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/, 10.11.2020.
 119. World Health Organization Europe (2020), City responses through COVID-19, https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-european-healthy-cities-network/the-who-european-healthy-cities-network-a-response-to-the-covid-19-pandemic-close-to-the-people/city-responses-through-covid-19, 10.02.2021.
 120. World Health Organization (2020a), Transcript of UN Secretary-General’s virtual press encounter to launch the Report on the Socio-Economic Impacts of COVID-19, https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-31/transcript-of-un-secretary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19, 10.11.2020.
 121. World Health Organization ( 2020b) , Strengthening preparedness for COVID-19 in cities and urban settings: interim guidance for local authorities, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoVUrban_preparedness-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 10.02.2021.
 122. Zimny-Zając A. (2020, August 18th), Łukasz Szumowski: Pierwsza fala pandemii jest już za nami, ale wirus nie znika, Onet.pl, https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,lukasz-szumowski--pierwsza-fala-jest-juz-za-nami--ale-wirus-nie-znika--goscme-donetu,artykul,86496654.html, 10.11.2020.
 123. Zybała A. (2012), Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 124. Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.