Poglądy polityczne Krzysztofa Bosaka: typowanie wrogów w antydemokratycznym myśleniu politycznym

Main Article Content

Roman Bäcker

Abstrakt

Celem artykułu jest umieszczenie poglądów Krzysztofa Bosaka – kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich 2020 roku w wielopłaszczyznowych siatkach typologii myśli politycznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że poglądy polityczne Bosaka mają charakter przede wszystkim fundamentalistyczny. Natomiast widoczne są w przypadku stosunku do osób nieheteronormatywnych (klasyfikowanych jako wrogowie obiektywni) elementy totalitarnej gnozy politycznej. Poglądy Bosaka nie mogą być zakwalifikowane jako należące do epigońskiego faszyzmu kultywującego międzywojenne wzory i to niezależnie od rodzaju narodowej mutacji. Możliwe jest natomiast zaklasyfikowanie ich jako glamur faszyzm. Jest to faszyzm na zewnątrz aksamitny, w istocie swojej raczej należący do ofensywnego niż obronnego fundamentalizmu ze znaczącymi elementami totalitarnej gnozy politycznej. Ten rodzaj faszyzmu najczęściej posługuje się wyobrażonym pojęciem narodu jako niezanieczyszczonej obcymi elementami wspólnoty post-etnicznej. Badanie poglądów Krzysztofa Bosaka może być przydatne dla następnych analiz konkretnych przypadków przejawiania się quasi-demokracji opancerzonej szczególnie w zakresie typowania wrogów w antydemokratycznym myśleniu politycznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bäcker, R. (2021). Poglądy polityczne Krzysztofa Bosaka: typowanie wrogów w antydemokratycznym myśleniu politycznym. Przegląd Politologiczny, (3), 59-68. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Roman Bäcker – profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Katedry Teorii Polityki, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2010–2016, pierwszy dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, autor i współautor książek oraz artykułów dotyczących rosyjskiej i europejskiej myśli politycznej, totalitaryzmu, teorii polityki i metodologii nauk politycznych. Jest wykonawcą w projekcie badawczym „Kontestacja polityczna i nowa demokracja opancerzona” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Współredaktor wraz z Joanną Rak książki Neo-militant Democracies in the Post-Communist Member States of the European Union (Routledge, Londyn–Nowy Jork 2022). Zainteresowania naukowe: niedemokratyczne reżimy polityczne, demokracja opancerzona, społeczeństwa zamknięte, polityka rosyjska, teoria polityki i metodologia nauk politycznych.

Referencje

 1. Bäcker R. (2001), Rosyjski faszyzm, “Slavia Orientalis”, vol. 50, no. 4, pp. 615–629.
 2. Bäcker R. (2003), Nie-tradycyjna typologia myśli politycznej, in: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, eds. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń, pp. 101–112.
 3. Bäcker R. (2011), Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Bäcker R. (2017), Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej, “Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, vol. 39, no. 1, pp. 9–18.
 5. Bosak K. (2005), Policja broniła pedałów, “Myśl Polska”, no. 18.
 6. Bosak K. (2008), Bankructwo mitów i rekonstrukcja ruchu, “Polityka Narodowa”, no. 2–3.
 7. Bosak K. (2019), Twitter, 3 stycznia 2019, 15.07.2021.
 8. Bosak K. (2020), Nowy porządek. Tezy konstytucyjne, https://bosak2020.pl/wp-content/uploads/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf, 15.07.2021.
 9. Cohen J. (1969), The philosophy of Marcuse, “New Left Review”, no. 57, pp. 35–52.
 10. Eagleton T. (2014), Ideology, Routledge.
 11. Eatwell R. (1996), Fascism: A History, Allen Lane.
 12. Eatwell R. (2013), Fascism, in: The Oxford Handbook of Political Ideologies, eds. M. Freeden, M. Stears, Oxford University Press.
 13. Grochal R., Śmigaj M. (2020), Krzysztof Bosak narobił długów, które zostały spłacone pieniędzmi ze zbiórki dla chorej na raka, „Newsweek”, 5.07.2020, https://www.newsweek.pl/polska/krzysztof-bosak-kim-jest-krzysztof-bosak/esj158z, 16.07.2021.
 14. Jajecznik K. (2013), Próba integracji młodego pokolenia nacjonalistów wokół pisma „Polityka Narodowa” w latach 2008–2012, in: Prasa Narodowej demokracji (T. 4, prasa lokalna, regionalna, środowiskowa), eds. E. Maj, A. Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS.
 15. Kennedy E. (1979), “Ideology” from Destutt De Tracy to Marx, “Journal of the History of Ideas”, vol. 40, no. 3, pp. 353–368.
 16. Kumar K. (2006), Ideology and Sociology: Reflections on Karl Mannheim’s Ideology and Utopia, “Journal of Political Ideologies”, vol. 11, no. 2, pp. 169–181.
 17. Legiony Romana, Newsweek.pl, 3 grudnia 2006.
 18. Leopold D. (2013), Marxism and ideology: From Marx to Althusser, in: The Oxford Handbook of Political Ideologies, eds. M. Freeden, M. Stears, Oxford University Press.
 19. Mannheim K. (2013), Ideology and utopia, Routledge.
 20. McLellan D. (1999), Then and now: Marx and Marxism, “Political Studies”, vol. 47, no. 5, pp. 955–966.
 21. Mouffe C. (2014), Hegemony and ideology in Gramsci, in: Gramsci and Marxist theory, Routledge, pp. 168–204.
 22. Mussolini B. (1992), Doktryna faszyzmu, Merkuriusz Polski.
 23. Ogromne tempo wydawania polskich paszportów w Izraelu. Zaledwie co 20 nowy obywatel mówi w naszym języku, stefczyk.info, 22 czerwca 2018, 15.07.2021.
 24. Parady nienormalności, Newsweek.pl, 19 czerwca 2005, 15.07.2021.
 25. Payne S. G. (1996), A history of fascism, 1914–1945, University of Wisconsin Press.
 26. Rak J. (2020), Quasi-Militant Democracy as a New Form of Sacred in Poland During the Corona Crisis, “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, vol. 19, no. 57, pp. 111–128.
 27. Seliger M. (1979), The Marxist conception of ideology: A critical essay, Cambridge University Press.
 28. Seliger M. (2019), Ideology and politics, Routledge, 1st edition 1976.
 29. Witkowski P. 17 marca 2019, Duce, prowadź do Szturmu! Liderzy Ruchu Narodowego publikują w faszystowskim piśmie, https://oko.press/duce-prowadz-do-szturmu-liderzy-ruchu-narodowego-publikuja-w-faszystowskimpismie/?fbclid=IwAR2avx4J0LFAtkXcdyS3NbB08dZJS_yeJRmi9R_3kQFbeS3Ql1-IusrqF8Q, 15.07.2021.