Wyzwania dla polityki równościowej w Gruzji

Main Article Content

Tamar Letodiani

Abstrakt

Badania naukowe potwierdzają, że równość szans dziewcząt i chłopców jest jedną z najważniejszych determinant rozwoju, która ma pozytywny wpływ na postęp we wszystkich istotnych dziedzinach, w gospodarce, polityce i życiu społecznym kraju. Poniższy artykuł łączy interdyscyplinarne badania w celu zbadania ważnych aspektów zasad równości płci w Gruzji w różnych obszarach, w tym zaangażowania politycznego kobiet, kwot i mechanizmów podczas wyborów, przemocy domowej i przemocy wobec kobiet – prewencja, przedwczesne małżeństwo jako forma przemocy. Analizą objęte zostały instytucje publiczne lub pozarządowe zajmujące się tymi zagadnieniami. Autorka dokonała również badania programów państwowych, których programy pomagają obywatelom w zaangażowaniu i rozwoju, upodmiotowieniu kobiet i kobiet wiejskich oraz dobrobytu gospodarczego. Ponadto zbadano gruzińskie ustawodawstwo, a także budżetowanie i programy pod kątem płci. Dane uzyskane z badań dają nam podstawę do wyciągnięcia następujących wniosków: 1) pomimo pozytywnych ogólnych ram prawnych Gruzja nie wywiązuje się w praktyce ze swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących przestrzegania zasad równych praw kobiet i równości płci; 2) system kwot i mechanizmy ulegają w Gruzji stopniowemu polepszeniu; 3) Gruzji wciąż brakuje instytucji świadczących usługi dla ofiar przemocy; 4) nie ma solidnych mechanizmów koordynacyjnych między instytucjami państwa a samorządami lokalnymi; 5) urzędnicy publiczni muszą zdobyć dodatkową wiedzę i doświadczenie w zakresie wrażliwości płci, budżetowania i planowania programów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Letodiani, T. (2021). Wyzwania dla polityki równościowej w Gruzji. Przegląd Politologiczny, (3), 105-118. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.8
Dział
Dyskusje i raporty z badań
Biogram autora

Tamar Letodiani, Państwowy Uniwersytet im. Iwana Dżawachiszwilego w Tbilisi

Tamar Letodiani – doktorantka na Państwowym Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwilego w Tbilisi, Gruzja.

Referencje

  1. Gender Equality Council Performance Assessment Report (2018), Tbilisi.
  2. Gender-equality-index/2020.
  3. Georgian statistic research document, https://www.geostat.ge/ka.
  4. Law of Georgia on Gender Equality, https://www.legislationline.org/download/id/6780/file/Georgia_Law%20on%20Gender%20Equality_2010_am2016_en.pdf.
  5. Lorber J., Farrell S. A. (eds.) (1991), The social construction of gender.
  6. UN Women (2020), Analysis of the Gender Pay Gap and Gender Inequality in the Labor Market in Georgia, Tbilisi, Georgia.