Kierunek chiński w paradyplomacji polskich regionów i miast
PDF

Słowa kluczowe

paradyplomacja
umowy partnerskie regionów i miast
Polska
Chiny

Jak cytować

Modzelewski, W. T. (2022). Kierunek chiński w paradyplomacji polskich regionów i miast. Przegląd Politologiczny, (1), 5–17. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.1

Abstrakt

Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) samorządów terytorialnych jest jednym z elementów polskiej polityki zagranicznej oraz jednym z wymiarów współczesnych stosunków międzynarodowych. Artykuł prezentuje rezultaty badań współpracy polskich samorządów z Chinami, które są najczęściej wybieranym kierunkiem spośród wszystkich państw pozaeuropejskich.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.1
PDF

Bibliografia

"10-lecie współpracy z Prowincją Hainan", https://lubuskie.pl/wiadomosci/7821/10lecie-wspolpracy-z-prowincja-hainan.pdf, 11.03.2021.

Ambasador Xu Jian na I Forum Regionalnym Polska–Chiny, 29.04.2013, http://www.chinaembassy.org.pl/pol/sghd_1/t1038930.htm, 10.04.2021.

Bartosiewicz A., Szterlik P. (2019), Łódź na nowym jedwabnym szlaku. Analiza przypadku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 385.

Bartosiewicz A., Szterlik P. (2018), Nowy Jedwabny Szlak a relacje polsko-chińskie, „Ekonomia XXI wieku”, nr 4, https://www.researchgate.net/publication/336894152_Nowy_Jedwabny_Szlak _a_relacje_polsko-chinskie, 23.04.2021.

Blinkowska J. (2020), Polskie miasta mają problem z koronawirusem. Chińscy partnerzy proszą o pomoc, 6.02.2020, https://regiony.rp.pl/z-regionu/24167-polskie-miasta-maja-problem-z-koronawirusem-chinscy-partnerzy-prosza-o-pomoc, 29.08.2021.

Cornago N. (1999), Diplomacy and Paradiplomacy in the Redefinition of International Security: Dimensions of Conflict and Co-operation, „Regional & Federal Studies”, t. 9, nr 1.

Do Lublina dotarła darowizna z chińskiej prowincji Henan, 29.05.2020, https://roztocze.net/pl/19_wiadomosci_z_regionu/588_lubelskie/342080_do-lublina-dotarla-darowizna-z-chinskiej-prowincji-henan.html, 20.08.2021.

Gałczyńska M. (2018), Kolej na Chiny, czyli ‘Nowy Jedwabny Szlak’. Syczuan coraz bliżej Łódzkiego, 8.10.2018, https://lodz.onet.pl/kolej-na-chiny-czyli-nowy-jedwabny-szlak-syczuan-coraz-blizej-lodzkiego/7ddk4yn, 5.03.2021.

Gąsior A. (2013), Ruszył drugi etap chińskiej kampanii POT, 18.12.2013, https://www.waszaturystyka.pl/ruszyl-drugi-etap-chinskiej-kampanii-pot/, 14.04.2021.

Grzegorzewski F. (2003), Stosunki polsko-chińskie po 1989 r., „Azja–Pacyfik”, nr 6.

II posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Wspólne Konkluzje, https://www.gov.pl/attachment/55724505-10ae-495a-8203-2b391aea13c9, 11.04.2021.

Jurczena M. (2015), Współpraca województwa lubuskiego z prowincją Hainan, „Studia Zachodnie”, nr 17.

Kamiński T., Skorupska A., Szczudlik J. (2019), The Subnational Dimension of EU-China Relations, PISM, Warszawa.

Lubuski Szlak wina i miodu zaprezentowany w Chinach, 29.12.2012, https://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/lubuski-szlak-wina-i-miodu-zaprezentowany-w-chinach/fp7sj9x, 11.03.2021.

Mierzejewski D., Chatys M. (2018), Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1. Wnioski dla Polski, Raport Ośrodka Spraw Azjatyckich, UŁ, Łódź.

Modzelewski W. T. (2006), Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Wyd. INP UWM, Olsztyn.

Modzelewski W. T. (2016), Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej, Wyd. INP UWM, Olsztyn.

Neves M. S. (2010), Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of “Soft Power”, JANUS.NET e-journal of International Relations, no. 1, Autumn 2010, https://www.redalyc.org/pdf/4135/413536166002.pdf, 4.10.2021.

Nowy Jedwabny Szlak, https://www.chinskiraport.pl/blog/nowy-jedwabny-szlak/, 21.04.2021.

Odpowiedź na zapytanie nr 674 w sprawie współpracy polsko-chińskiej. Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, 22.07.2016, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=69CA2863, 10.04.2021.

Ponad 60 tys. sztuk sprzętu na walkę z koronawirusem w regionie. Pozytywny odzew władz prowincji Guangdong na prośbę marszałka Geblewicza, 22.10.2020, http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/ponad-60-tys-sztuk-sprzetu-na-walke-z-koronawirusem-w-regionie-pozytywny-odzew-wladz-prowincji, 19.04.2021.

Przychodniak M. (2021), Szczyt 17+1: kryzys we współpracy Chin z Europą Środkową, Komentarz PISM, nr 13, https://pism.pl/publikacje/Szczyt_171_kryzys_we_wspolpracy_Chin_z_Europa_Srodkowa, 23.04.2021.

Skorupska A. (2015), Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, PISM, Warszawa.

Skorupska A. (2016), Geograficzne kierunki międzynarodowej aktywności polskich województw, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Skorupska A. (2017), Paradyplomacja Polska–Chiny. Współpraca polskich województw z chińskimi prowincjami, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.

Skorupska A., Szczudlik-Tatar J. (2014), Współpraca regionalna kluczem do strategicznego partnerstwa Polski i Chin, „Strategic File”, nr 25.

Skorupska A. (2005), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, w: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, PISM, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Podlaskiego w roku 2005, https://bip.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1201, 10.04.2021.

Strategiczny partner Chin czy wspólnik USA? Polska w retoryce władz i środowisk eksperckich ChRL (2021), „Policy Paper” 18.01.2021, https://www.pism.pl/publikacje/Strategiczny_partner_Chin__czy_wspolnik_USA_Polska_w_retoryce__wladz_i_srodowisk_eksperckich_ChRL, 16.04.2021.

Szewczak M., Ganczar M., Jaszczuk P. (2016), Raport badawczy na temat „Współpraca międzynarodowa miast polskich”, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Badania i Raporty, nr 3.

Tuszyński R. (2014), Poland – China relations, „Infos”, nr 15.

Uchwała Nr XLI/731/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego”, https://www.swietokrzyskie.pro/content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=265203, 20.08.2021.

Wspólne oświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie ustanowienia partnerskich stosunków strategicznych. Zob. Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w chińskiej Republice Ludowej 18-22 grudnia 2011 roku. Wymiar gospodarczy, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012.

Wspólne oświadczenie w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/258/1/20_06_16_wspolne_oswiadczenie_pl_polski.pdf, 4.04.2021.

Współpraca, 4.02.2014, http://www.biuropomorskie.pl/pl/wspolpraca, 21.04.2021.

Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik (2009), red. K. Paczyńska, A. Stachowiak, A. Porawski, H. Leki, ZMP, Poznań.

Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań (2012), red. A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, ISP, Warszawa.