Dynamika systemu partyjnego w Indiach: Studium porównawcze partii narodowych i regionalnych

Main Article Content

Mukesh Shankar Bharti

Abstrakt

Celem opracowania jest struktura partii politycznych oraz analiza porównawcza systemu partyjnego w Republice Indii. Celem pracy jest zbadanie funkcjonowania partii, struktury władzy, dynamiki oraz ich roli w tworzeniu rządu na szczeblu centralnym i stanowym w kraju. Ponadto w opracowaniu przeanalizowano podejście partii jako podmiotu tworzącego rząd koalicyjny w różnych rządach prowincjonalnych. W badaniu zastosowano analizę metodą porównawczą, aby osiągnąć cel niniejszego opracowania, oraz opisano metody źródłowe służące sprawdzeniu celów badawczych. Badanie wykazało wszechstronne znaczenie roli partii w indyjskim systemie politycznym. Wreszcie, w wyniku artykułu stwierdzono, że system wielopartyjny zapewnia ludziom wiele możliwości uczestniczenia w procesie demokratycznym w Indiach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bharti, M. S. (2022). Dynamika systemu partyjnego w Indiach: Studium porównawcze partii narodowych i regionalnych. Przegląd Politologiczny, (2), 79-89. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.2.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mukesh Shankar Bharti, Jawaharlal Nehru University

MUKESH SHANKAR BHARTI – jest niezależnym badaczem zajmującym się analizą polityki zagranicznej i badaniami z zakresu nauk społecznych. Autor posiada tytuł doktora w dziedzinie stosunków międzynarodowych ze specjalizacją z Europy Wschodniej i Środkowej. Jego obszar badań obejmuje demokrację, instytucje polityczne, Unię Europejską i Azję Południową.

Referencje

 1. Arian A., Barnes S. H. (1974), The dominant party system: A neglected model of democratic stability, “The Journal of Politics”, vol. 36, no. 3.
 2. Beasley R., Kaarbo J. (2014), Explaining extremity in the foreign policies of parliamentary democracies, “International Studies Quarterly”, vol. 58, no. 4.
 3. Blarel N., Van Willigen N. (2021), How do regional parties influence foreign policy? Insights from multilevel coalitional bargaining in India, “European Journal of International Relations”, vol. 27, no. 2.
 4. Brancati D. (2008), The origins and strengths of regional parties, “British Journal of political science”, vol. 38, no. 1.
 5. Chhibber P. (2006), Duvergerian Dynamics in the Indian States: Federalism and the Number of Parties in the State Assembly Elections, “Party Politics”, vol. 12, no. 1.
 6. Chhibber, P., Nooruddin I. (2004), Do Party Systems Count? The Number of Parties and Government Performance in the Indian States, “Comparative Political Studies”, vol. 37, no. 2.
 7. Coticchia F., Davidson J. W. (2018), The limits of radical parties in coalition foreign policy: Italy, hijacking, and the extremity hypothesis, “Foreign Policy Analysis”, vol. 14, no. 2.
 8. Cox G. W. (1997), Making votes count: Strategic coordination in the world’s electoral systems, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Diwakar R. (2017), Change and continuity in Indian politics and the Indian party system: Revisiting the results of the 2014 Indian general election, “Asian Journal of Comparative Politics”, vol. 2, no. 4.
 10. Downs A. (1957), An economic theory of democracy, Harper, New York.
 11. Duverger M. (1959), Political Parties, 2nd edn., Methuen, London.
 12. Election Commission of India (2014), General Election 2014, https://eci.gov.in/files/category/97-general-election-2014/, 1.03.2022.
 13. Election Commission of India (2019), General Election 2019, https://eci.gov.in/files/category/1551-general-election-2019-including-vellore-pc/, 01.03.2022.
 14. Greene T. (2019), Foreign policy anarchy in multiparty coalitions: when junior parties take rogue decisions, “European Journal of International Relations”, vol. 25, no. 3.
 15. Kailash K. K. (2014), Regional Parties in the 16th Lok Sabha Elections: Who Survived and Why?, “Economic and Political Weekly”, vol. 49, no. 39.
 16. Kesalu S. V. (2013), Genesis and Evaluation Political Parties in India, “International Research Journal Social Science”, vol. 2, no. 2.
 17. Laakso M., Taagepara R. (1979), Effective number of parties: A measure with application to West Europe, “Comparative Political Studies”, vol. 12.
 18. Lahiri A. K. (2000), Sub-national public finance in India, “Economic and Political Weekly”, vol. 35, no. 4.
 19. Lipset S. M., Rokkan S. (1967), Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction, in: Party systems and voter alignments, eds. Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan, 1–64, Free Press, New York.
 20. Reddy T. (2005), The congress party model: South Africa’s African National Congress (ANC) and India’s Indian National Congress (INC) as dominant parties, “African and Asian Studies”, vol. 4, no. 3.
 21. Sartori G. (1976), Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Soikham P. (2019), Revisiting a dominant party: Normative dynamics of the Indian National Congress, “Asian Journal of Comparative Politics”, vol. 4, no. 1.
 23. Southall R. (2005), The dominant party debate in South Africa, “Afrika Spectrum”, vol. 39.
 24. Stoll H. (2004), Social Cleavages, Political Institutions, and Party Systems (Doctoral dissertation, PhD Thesis, Department of Political Sciences, Stanford University).
 25. Suri K. C., Elliott C., Hundt D. (2016), Democracy, governance and political parties in India: An introduction, “Studies in Indian Politics”, vol. 4, no. 1.
 26. Vallier I., Apter D. E. (1971), Comparative Methods in Sociology. Essays on trends and applications, University of California Press.
 27. Verbeek B., Zaslove A. (2015), The impact of populist radical right parties on Foreign policy: The Northern League as a Junior Coalition Partner in the Berlusconi Governments, “European Political Science Review”, vol. 7, no. 4.
 28. Wyatt A. (2009), Party system change in South India: Political entrepreneurs, patterns and processes, Routledge.
 29. Yadav Y. (1996), Reconfiguration in Indian Politics: State Assembly Elections, 1993–95’, “Economic and Political Weekly”, January 13–20.
 30. Ziegfeld A. (2012), Coalition Government and Party System Change: Explaining the Rise of Regional Political Parties in India, “Comparative Politics”, vol. 45, no. 1.