Zmiana znaczenia Polski w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w kontekście wojny w Ukrainie
PDF (English)

Słowa kluczowe

Stany Zjednoczone
Polska
polityka bezpieczeństwa
wojna w Ukrainie

Jak cytować

Jureńczyk, Łukasz. (2023). Zmiana znaczenia Polski w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w kontekście wojny w Ukrainie. Przegląd Politologiczny, (1), 53–64. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena zmiany znaczenia Polski w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje znaczenie Polski w polityce bezpieczeństwa USA po zimnej wojnie, a druga zmianę tego znaczenia po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu, czy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę wzrosło znaczenie Polski w polityce bezpieczeństwa USA? Teza zakłada, że wojna w Ukrainie spowodowała wzrost znaczenia Polski w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa. Wynika to z trzech podstawowych przesłanek: Polska stała się głównym hubem dla amerykańskiego uzbrojenia dostarczanego na Ukrainę; Polska odgrywa kluczową rolę we wsparciu humanitarnym ukraińskich uchodźców; oraz dynamiczny rozwój polskiej armii zwiększa jej znaczenie w obronie wschodniej flanki NATO. Paradoksalnie w kontekście stosunków polsko-amerykańskich wybuch wojny okazał się być korzystny dla Polski, gdyż wcześniej groziło jej schłodzenie stosunków z USA w związku z problemami z przestrzeganiem zasad demokratycznego państwa prawa. Obecnie kwestia ta jest przyćmiona przez zintensyfikowaną współpracę amerykańsko-polską na rzecz pomocy Ukrainie i zabezpieczenia wschodniej flanki NATO. W ramach badań przeprowadzono wywiady z badaczami i ekspertami z ośrodków naukowych z Waszyngtonu i Nowego Jorku.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.4
PDF (English)

Bibliografia

Adamkus V. et al. (2009), Letter to the US President: Don’t forget Europe!, European Dialogue, http://eurodialogue.org/Letter-to-the-US-President-Don-t-forget-Europe.

Andžāns M. (2022), The Baltic Road to Energy Independence from Russia Is Nearing Completion, 25.05.2022, Foreign Policy Research Institute, https://www.fpri.org/article/2022/05/the-baltic-road-to-energy-independence-from-russia-is-nearing-completion/, 12.08.2022.

Appel H. (2019), Can the EU Stop Eastern Europe’s Illiberal Turn?, “Critical Review. A Journal of Politics and Society”, vol. 31, iss. 3–4. DOI: https://doi.org/10.1080/08913811.2019.1647956

Betts R. K. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York, 28.04.2022.

Biddle S. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York, 5.05.2022.

Bouchet N. (2015), Democracy Promotion as US Foreign Policy. Bill Clinton and democratic enlargement, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203745236

Cameron F. (2005), US Foreign Policy after the Cold War. Global hegemon or reluctant sheriff? Second edition, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203006573

Cordesman A. H. (2022), NATO and Ukraine: Reshaping NATO to Meet the Russian and Chinese Challenge, 16.02.2022, Center for Strategic and International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220216_Cordesman_NATO_Ukraine.pdf?cS8vKRNOdoYvg3t_y6QMZMSCpadAo90a, 12.08.2022.

Doyle M. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York, 27.04.2022.

Dumbrell J. (2009), Clinton’s Foreign Policy. Between the Bushes, 1992–2000, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203007891

Dunn D. H. (2002), Poland: America’s New Model Ally’, “Defence Studies”, vol. 2, no. 2. DOI: https://doi.org/10.1080/14702430208405026

George J. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York, 23.05.2022.

Goh E., Sahashi R. (2020), Worldviews on the United States, alliances, and the changing international order: an introduction, “Contemporary Politics”, vol. 26, iss. 4. DOI: https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1777044

Goldgeier J. (2022), Interview given to the author, American University, Washington D.C., 16.05.2022.

Graham T. (2022), NATO Countries Signal Resolve at Summit: What Does It Mean for Russia?, 30.06.2022, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/in-brief/nato-countries-signal-resolve-summit-what-does-it-mean-russia, 12.08.2022.

Holmes O. (2022), US announces plan to build silos on Ukraine border to export grain, 15.06.2022, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/us-build-silos-ukraine-border-export-grain-food-prices, 15.08.2022.

Jančošekovà V. (2017), Regional cooperation in Central and Eastern Europe and its implications for the EU, “European View”, vol. 16. DOI: https://doi.org/10.1007/s12290-017-0460-8

Kiwerska J. (2014), Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy, in: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, eds. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa.

Kowal P., Orzelska-Stączek A. (2019), Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Wydawnictwo Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Krzysztoszek A. (2022), Poland to spend 5% of GDP on defence, 18.07.2022, EURACTIVE, https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-to-spend-5-of-gdp-on-defence/, 15.08.2022.

Kumar K. B. (2022), For Ukrainian Refugees in Poland, Livelihood Needs Will Follow Humanitarian Ones, 18.03.2022, Rand Corporation, https://www.rand.org/blog/2022/03/for-ukrainian-refugees-in-poland-livelihood-needs-will.html, 12.08.2022.

Larsen J. A. (2017), NATO’s responses to Russian belligerence: an overview, in: NATO and Collective Defence in the 21st Century. An Assessment of the Warsaw Summit, ed. K. Friis, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315227856-2

Lebovic J. H. (2022), Interview given to the author, George Washington University, Washington D.C., 11.05.2022.

Miles A. (2013), US Foreign Policy and the Rogue State Doctrine, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203071984

Miller M. (2022), Interview given to the author, George Washington University, Washington D.C., 26.04.2022.

Ministry of National Defence (2018), Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland, Politico, https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/05/Proposal-for-a-U.S.-Permanent-Presence-in-Poland-2018.pdf, 10.08.2022.

Moens A. (2016), The Foreign Policy of George W. Bush. Values, Strategy, and Loyalty, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315239644

Morgan K. (2022), Interview given to the author, George Washington University, Washington D.C., 10.05.2022.

Nau H. R. (2013), Ronald Reagan, in: US Foreign Policy and Democracy Promotion. From Theodore Roosevelt to Barack Obama, eds. M. Cox, T. J. Lynch, N. Bouchet, Routledge, New York.

Pifer S. (2022), Interview given to the author, Brookings Institution, Washington D.C., 29.04.2022.

Roberts C. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York, 13.05.2022.

Sylvan D., Majeski S. (2009), U.S. Foreign Policy in Perspective. Clients, Enemies and Empire, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203799451

Tabor M. (2012), Polska w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, in: Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, eds. S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Toje A. (2008), America, the EU and Strategic Culture. Renegotiating the transatlantic bargains, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203929704

van Apeldoorn B., de Graaff N. (2016), American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door since the end of the Cold War, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203745304

Wadhams N., Jacobs J. (2019, March 8), President Trump Reportedly Wants Allies to Pay Full Cost of Hosting U.S. Troops Abroad ‘Plus 50%’, 8.03.2019, “The Time”, https://time.com/5548013/trump-allies-pay-cost-plus-50-troops/, 15.08.2022.

Warren A. (2014), The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy. The promises of Prague, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203796313

Wolchik S. L. (2022), Interview given to the author, George Washington University, Washington D.C., 18.05.2022.

Zwack P. B., Pierre M.-Ch. (2019), Russian Challenges from Now into the Next Generation: A Geostrategic Primer, 25.03.2019, National Defence University Press, https://ndupress.ndu.edu/Portals/82/Documents/Strategic%20Perspectives/SP%2029%20Final%20for%20Web.pdf?ver=2019-03-25-100758-543, 15.08.2022.