Od Waszyngtonu do Osaki. Zagadnienie cyfryzacji w agendzie Grupy Dwudziestu
PDF

Słowa kluczowe

globalne zarządzanie
G20
cyfryzacja
deliberacja
gospodarka cyfrowa

Jak cytować

Rewizorski, M. (2023). Od Waszyngtonu do Osaki. Zagadnienie cyfryzacji w agendzie Grupy Dwudziestu. Przegląd Politologiczny, (1), 65–81. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.5

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczna analiza znaczenia problematyki cyfryzacji w agendzie Grupy Dwudziestu (G20). Punktem wyjścia jest oparta na ilościowej i jakościowej analizie treści dokumentów i rozmowach z ekspertami obserwacja, zgodnie z którą problematyka ta – początkowo towarzysząca zagadnieniom gospodarczym i traktowana marginalnie przez G20 – zyskała na znaczeniu podczas prezydencji w Grupie sprawowanej przez Chiny (2016) i Niemcy (2017). Emancypując się spod kurateli ekonomii cyfryzacja stała się w latach 2016–2019 priorytetem w międzypaństwowej przestrzeni deliberacyjnej i podstawą promowanej przez G20 wizji „świata połączonego”, opartego na przyjęciu szerokiego podejścia do przeobrażeń w cyberprzestrzeni i pozwalającego na powiązanie zagadnień ekonomicznych i finansowych z polityką rozwojową, bezpieczeństwem oraz ochroną praw obywatelskich.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.5
PDF

Bibliografia

Arntz M., Gregory T., Zierahn U. (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, “OECD Social, Employment and Migration Working Papers”, nr 189, OECD Publishing.

Åslund A. (2009), The Group of 20 must be stopped, „Financial Times”, https://www.ft.com/content/37deaeb4-dad0-11de-933d-00144feabdc0, 10.05.2022.

Baldwin R. (2016), The Great Convergence. Information Technology and the New Globalization, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv24w655w

Bell D. (1980), The social framework of the information society, w: The Microelectronics Revolution: The Complete Guide to the New Technology and Its Impact on Society, red. T. Forester, Basil Blackwell, Oxford.

Bell D. (1976), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture In Social Forecasting, Basic Book, New York.

Bell D. (1999), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting Reissue Edition, Basic Book, New York.

Bell D. (1989), The third technological revolution and its possible socioeconomic consequences, “Dissent”, vol. 36, nr 2.

Brynjolfsson E., McAfee A. (2011), Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Digital Frontier Press, Lexington, Massachusetts.

Dahlman C., Mealy S., Wermelinger M. (2016), Harnessing the Digital Economy for Developing Countries, “OECD Development Centre Working Papers”, nr 334, OECD Publishing.

Dobrowolski Z. (2005), Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, w: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa, A. Skrzypczak, Warszawa.

Duff A. S. (1998), Daniel Bell’s theory of the information society, “Journal of Information Science”, vol. 24, issue 6. DOI: https://doi.org/10.1177/016555159802400601

Floridi L. (2020), The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU, “Philosophy & Technology”, vol. 33. DOI: https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6

G20 (2011), G20 Cannes Action Plan for Growth and Jobs, Cannes, 4.11.2011, http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-action-111104-en.html, 10.06.2022.

G20 (2013a), G20 Leaders declaration, St. Petersburg, http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html, 10.06.2022.

G20 (2013b), Tax Annex to the Saint Petersburg G20 Leaders Declaration, 5.09.2013, St Petersburg, ACTION 1 – Address the Tax Challenges of the Digital Economy, http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0905-tax.html, 10.06.2022.

G20 (2015), G20 Leaders’ Communiqué Antalya Summit, 15–16.11.2015, http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.html, 10.06.2022.

G20 (2016a), G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative, Hangzhou Summit, Hangzhou, 5.09.2016, http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-digital.html, 21.06.2022.

G20 (2016b), G20 Blueprint on Innovative Growth, 2016 Hangzhou Summit, Hangzhou, 5.09.2016, http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-blueprint.html, 21.06.2022.

G20 (2017), G20 Leaders’ Declaration: Shaping an Interconnected World, 8.07.2017, http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.html, 26.06.2022.

G20 (2018), G20 Digital Economy Ministerial Declaration, Salta, Argentina, 24.08.2018, https://g20digitalrepo.org/G20%20DETF%20Ministerial%20Declaration%20Salta.pdf, 2.07.2022.

G20 (2019a), G20 Osaka Leaders’ Statement on Preventing Exploitation of the Internet for Terrorism and Violent Extremism Conducive to Terrorism (VECT), Osaka, Japan, 29.06.2019.

G20 (2019b), Osaka Declaration on Digital Economy, Osaka, Japan, 29.06.2019.

G20 Research Group (2022), http://www.g20.utoronto.ca/summits/index.html, 10.06.2022. DOI: https://doi.org/10.1787/4f39e418-en

Gilman M. (2018), Divergent Performance and Shifting Alliances in a Deglobalizing World, “International Organisations Research Journal”, vol. 13, nr 2. DOI: https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-01

Kirton J. J. (2013), G20 Governance for a Globalized World, Ashgate, Farnham.

Kirton J. J., Kokotsis E. (2015), The Global Governance of Climate Change, Ashgate, Farnham. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315557625

Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J., Stamenov K., Dhingra D. (2016), Digital Globalization: The New Era of Global Flows, McKinsey Global Institute, London.

Martin P. (2013), The G20: From Global Crisis Responder to Steering Committee, w: The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, red. A. F. Cooper, J. Heine, R. Thakur, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0041

Motala M. (2020), G20 Performance on International Taxation. G20 Japan: The 2019 Osaka Summit, “G20 Insights”, https://www.g20-insights.org/policy_briefs/g20-performance-japan-international-taxation/, 10.05.2022.

Nye Jr. J. S. (2020), China and America Are Failing the Pandemic Test, Project Syndicate, 2 IV 2020, https://www.project-syndicate.org/commentary/china-america-failing-pandemic-test-by-joseph-s-nye-2020-04, 10.05.2022.

OECD (1980), Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188, 10.06.2022.

OECD (1985), Declaration on Transborder Data Flows, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0216, 10.06.2022.

OECD (2007), Recommendation of the Council on Cross-Border Co-Operation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0352, 10.06.2022.

OECD (2013), Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf, 10.06.2022.

OECD (2017), Key issues for digital transformation in the G20, Report prepared for a joint G20 German Presidency/OECD conference, Berlin, Germany, 12 January 2017.

OECD (2018), Bridging the digital gender divide. Include, upskill, innovate, Paris.

OECD (2019a), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECDLEGAL-0449, 10.06.2022.

OECD (2019b), Recommendation of the Council on Health Data Governance, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECDLEGAL-0433, 10.06.2022.

OECD (2020), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment-0e3cc2d4-en.htm, 10.06.2022.

Pisani-Ferry J (2019), Collective Action in a Fragmented World, “Policy Brief” 2019, issue 5, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188, 10.05.2022.

Rewizorski M. (2016), A partnership of convenience. The OECD and the G20 as control rooms for global policy, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 14, no. 4.

Schirm S. (2010), Leaders in Need of Followers: Emerging Powers in Global Governance, “European Journal of International Relations”, vol.16, issue 2. DOI: https://doi.org/10.1177/1354066109342922

Schwab K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Geneva.

Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka Cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943

Tyson A., Maniam S. (2016), Behind Trump’s Victory: Divisions by Race, Gender, Education, Pew Research Centre, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/, 26.06.2022.

UNCTAD (2018), G20 deepens support for digital inclusion, https://unctad.org/es/node/1904, 2.07.2022.

Waters M. (1996), Daniel Bell, Routledge, London.