Wpływ pandemii na trudności procesu demokratycznego w gruzińskim reżimie hybrydowym
PDF (English)

Słowa kluczowe

Gruzja
reżim hybrydowy
COVID-19
wybory
kryzys
populizm
standardy demokratyczne

Jak cytować

Chedia, B. (2023). Wpływ pandemii na trudności procesu demokratycznego w gruzińskim reżimie hybrydowym. Przegląd Politologiczny, (1), 97–108. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.7

Abstrakt

W hybrydowym systemie politycznym Gruzji, w realiach pandemii COVID-19, ludność podlegała kontroli i surowym przepisom. Pojęcia takie jak żelazna kurtyna, godzina policyjna itp. powróciły do słownictwa politycznego. Jak te symbole totalitarnej (sowieckiej) przeszłości mogą wpasować się w proces demokratyzacji? Jaka jest reakcja społeczeństwa, innych aktorów politycznych? Dlaczego i jak pandemia wpłynęła destrukcyjnie na demokrację w Gruzji? Czy grozi to rewizją koncepcji demokratycznego systemu politycznego, co będzie szczególnie trudne dla społeczeństwa posttotalitarnego? W niniejszym artykule autor poddaje analizie Gruzję, a w szczególności: jak instytucje polityczne, elity polityczne, społeczeństwo, media, legislatura państwa były gotowe na nową rzeczywistość i jakie polityczne konsekwencje miałby ten kryzys w procesie demokratyzacji i budowania narodu. Nieuczciwa rywalizacja polityczna podczas wyborów, wzrost populizmu, częściowa rezygnacja z niektórych praw, pogłębianie się polaryzacji itp. – czy to wyzwania związane tylko z pandemią, czy też zagrażały gruzińskiej demokracji także w „normalnych” czasach?

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Chedia B. (2020), Parliamentary Elections: Georgia at the Crossroads, “PONARS Eurasia Policy Memo”, no. 668, The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES) at the George Washington University’s Elliott School of International Affairs, Washington, DC, USA, https://www.ponarseurasia.org/october-2020-parliamentary-elections-georgia-at-the-crossroads/.

Cheibub J. A., Hong, Ji Y. J., Przeworski A. (2020), Rights and Deaths: Government Reactions to the Pandemic’. DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/fte84

Constitution of Georgia (1995).

Constitutional Law, No. 6500-RS (2020), On the Amendments to the Constitution of Georgia, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4904761?publication=0.

Decision of the Constitutional Court of Georgia, (2021), https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5105272?publication=0.

Demytrie R. (2020), Coronavirus: How ‘three musketeers’ helped Georgia fight virus, https://www.bbc.com/news/world-europe-53269000.

Edgell A. B., Lachapelle J., Lührmann A., Maerz S. F. (2021), Pandemic backsliding: Violations of democratic standards during Covid-19, “Social Science and Medicine”, 285/5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114244

Election Administration of Georgia (2016), Report on the Parliamentary Elections of Georgia, https://cesko.ge/static/res/docs/AnnualReport2016-CeskoEng.pdf.

Election Administration of Georgia (2017), Elections of the Representative Body of Municipality – Sakrebulo and Mayor of Self-governingCity/Self-governing Community, https://cesko.ge/static/res/docs/ParliamentAnnual2018Eng.pdf.

Election Administration of Georgia (2019), Election of President of Georgia. Report. 2019, https://cesko.ge/static/res/docs/20190415171028AnnualReport-2019Eng.pdf.

Election Administration of Georgia (2021), Parliamentary Elections of Georgia. Report. 2021, https://cesko.ge/static/res/docs/AnnualParliament-2021Eng.pdf.

Election Administration of Georgia (2021), Elections of Representative Body of the Municipality – Sakrebulo and Mayor of Self-Governing City/Self-Governing Community. Report. 2021, https://cesko.ge/static/file/202203285524-202203255743-report-of-october-2-2021-municipal-elections.pdf.

Engler S., Brunner P., Loviat R., Abou-Chadi T., Leemann L., Glaser A., Kübler D. (2021), Democracy in times of the pandemic: explaining the variation of COVID-19 policies across European democracies, “West European Politics”, no. 44, p. 5–6. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1900669

Foa R. S., Romero-Vidal X., Klassen A. J., Concha J. F., Quednau M., Fenner L. S. (2020), The Great Reset Public Opinion, Populism, and the Pandemic. Report. Centre for the Future of Democracy (CFD), https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/12/The_Great_Reset.pdf.

Freedom House (2021), Countries and Territories, https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores.

International Idea (2021a), The Global State of Democracy 2021. Building Resilience in a Pandemic Era, https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_0.pdf.

International Idea (2021b), Global overview of COVID-19: Impact on elections, https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections.

Law of Georgia on Public Health (2020).

Lührmann A., Edgell A. B., Grahn S., Lachapelle J., Maerz S. F. (2020), Does the Coronavirus Endanger Democracy in Europe?, https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/does-coronavirus-endanger-democracy-in-europe-pub-82110.

National Agency of Public Registry of Ministry of Justice of Georgia (2021), Register of Political Parties.

NDI (2020), Public Attitudes in Georgia. Results of December 2020 telephone survey of The National Democratic Institute, https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202020%20Poll_ENG_FINAL.pdf.

NDI (2022), Taking Georgians’s Pulse. Key Findings from December 2021 Telephone Survey of The National Democratic Institute, https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20-%20December%202021%20poll_Eng_vf.pdf.